Føl dig tryg, når du betaler online

Når du føler tryg ved at betale online, kan du koncentrere dig om vigtigere ting.

Vil du vide mere om fordelene ved dit Mastercard kredit- eller betalingskort, bedes du kontakte banken, som har udstedt dit kort. Nedenfor ser du eksempler på de mest almindelige fordele, når du shopper med Mastercard. OBS! Fordelene, som beskrives nedenfor, varierer afhængigt af korttype og udsteder. Få de komplette erstatningsvilkår og aftalebetingelser i din bank. Særskilte regler, vilkår og undtagelser gælder.

Tilbagebetalingsbeskyttelse

Du kan føle dig ekstra tryg, når du betaler med dit kort online. Skulle dine varer være beskadigede, fejlbehæftede eller slet ikke blive leveret, kontakter du bare din kortudsteder. De hjælper dig med at løse problemet, hvis noget er gået galt.

Accepteres over hele verden

Mastercard er et af verdens mest accepterede betalingskort. Det betyder, at du kan købe varer fra alle hjørner af verden online og samtidig føle dig tryg.

Beskyttelse mod bedrageriforsøg

Når du bruger dit Mastercard, er du beskyttet mod bedrageri.

Du kan føle dig tryg ved at vide, at banken, der har udstedt dit Mastercard, aldrig vil holde dig ansvarlig for ”ikke-autoriserede transaktioner”. Med et Mastercard gælder bedrageribeskyttelsen ved køb i butik, pr. telefon, online, via mobil og i hæveautomater. Som kortindehaver vil du ikke blive holdt ansvarlig for ikke-autoriserede transaktioner, såfremt:

1)    Du har truffet sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger for at beskytte dit kort mod tab eller tyveri, og
2)    Du omgående har informeret din bank om tabet eller tyveriet.

Hvis du tror, at der har været en ikke-autoriseret transaktion på din konto, og du opfylder ovenstående forudsætninger, er du omfattet af Mastercards bedrageribeskyttelse. For yderligere beskyttelse i forbindelse med ikke-autoriserede transaktioner bedes du kontakte din bank.

OBS! Bedrageribeskyttelsen gælder ikke følgende Mastercard-kort: Kommercielle kort og ikke-registrerede forudbetalte kort såsom gavekort.

Sådan gør du
Har du spørgsmål om bedrageribeskyttelse, eller mistænker du, at der har været en ikke-autoriseret brug af dit kort, bedes du omgående kontakte din bank.

Mastercard fakturering

Med et Mastercard-kreditkort kan du betale i det tempo, det passer dig. Du får en faktura hver måned, som viser alle dine køb og hævninger. Du vælger selv, om du vil betale hele beløbet på én gang, eller om du bruge kreditmuligheden og betale fakturaen over flere omgange. Du har altid mindst 30 dages rentefri kredit. Kontakt din bank, hvis du ønsker mere information om betingelserne for Mastercard-faktura.

*De enkelte fordele ved dit kort varierer afhængigt af korttype og kortudsteder. Få information hos den kortudstedende bank om, hvilke fordele der indgår, de fuldstændige regler og betingelser for disse, samt hvordan du ansøger om erstatning. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående beskrivelse af forsikringsfordele og de gældende hovedregler, som er udfærdiget af forsikringsgiveren, gælder forsikringsgiverens regler. Den kortudstedende bank kan når som helst ophæve forsikringsfordelene med 60 dages varsel. Erstatning ydes dog for eventuelle fordele, som du var berettiget til før datoen for en sådan ophævelse, opsigelse eller ikke-fornyelig fordel med forbehold af regler og vilkår for erstatningen.