Tilbagebetalingsbeskyttelse

Du kan føle dig ekstra tryg, når du betaler med dit kort online. Hvis du skulle modtage beskadigede eller forkerte varer, eller de slet ikke bliver leveret, skal du kontakte forhandleren for at forsøge at løse problemet. Hvis I ikke bliver enige om en løsning, skal du kontakte den bank, som har udstedt kortet.

Beskyttelse mod bedrageri

Når du bruger dit Mastercard, er du beskyttet mod bedrageri.

Med bedrageribeskyttelsen kan du føle dig tryg med visheden om, at Mastercards udstedende banker ikke holder dig ansvarlig for "ikke-autoriserede transaktioner", hvis du som kortindehaver har opfyldt følgende forudsætninger:

  1. Du har taget de sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger for at beskytte dit kort mod tab eller tyveri,
  2. Du har rapporteret tabet eller tyveriet til din bank med det samme, samt
  3. Du har håndteret dine kortoplysninger på en sikker måde. Det vil sige, at du ved, hvem eller hvor du har delt oplysningerne.

Bedrageribeskyttelsen gælder for dig som Mastercard-kortindehaver ved dine køb i butikker, over telefonen og via mobile enheder samt i hæveautomater.

Hvis du har mistanke om, at der er sket en ikke-autoriseret anvendelse af din konto, og du har opfyldt ovenstående forudsætninger, er du omfattet af Mastercards bedrageribeskyttelse. For yderligere beskyttelse vedrørende ikke-autoriserede transaktioner skal du kontakte din kortudstedende bank.

BEMÆRK! Bedrageribeskyttelse gælder ikke følgende Mastercard-kort: Virksomhedskort, ikke-registrerede forhåndsbetalte kort som gavekort.

Sådan gør du

Hvis du har spørgsmål vedrørende bedrageribeskyttelse eller mistænker ikke-autoriseret anvendelse af dit kort, skal du straks kontakte din udstedende bank.