Skip to Content

Ikrafttrædelsesdato: 6/6/2023

Hos Mastercard tilbyder og støtter vi markedsførende loyalitetsprogrammer, der giver dig mulighed for at optjene point eller belønninger for køb foretaget med dit kvalificerede Mastercard-kort, og for at indløse disse point eller belønninger til kampagner, rabatter, cashback, prisnedslag, lotterier, særtilbud eller andre fordele (“programmer”). Vi anbefaler, at du læser denne meddelelse sammen med Mastercards globale meddelelse om databeskyttelse.

1. ANVENDELSESOMRÅDET AF DENNE ERKLÆRING

Denne meddelelse om databeskyttelse (“meddelelse”) beskriver, hvordan Mastercard International Incorporated og dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt “Mastercard”, “os” eller “vi”) behandler personoplysninger i forbindelse med vores programmer. “Personoplysninger” betyder enhver form for information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“dig”).

Denne meddelelse dækker ikke behandlingen af Mastercard i forbindelse med andre programmer såsom priceless.com-webstedet. Se Priceless-meddelelsen om databeskyttelse for oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger priceless.com. Denne meddelelse dækker heller ikke behandlingen, hvis vi handler på vegne af og efter anvisninger fra pengeinstitutter (f.eks. den bank, der udstedte dit Mastercard-kort), forhandlere og andre partnere, der fungerer som dataansvarlige, når de tilbyder loyalitetsprogrammer. Der henvises til deres meddelelser om databeskyttelse for oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i sådanne tilfælde.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI BEHANDLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMERNE

I henhold til programmerne kan vi indsamle følgende typer af personoplysninger vedrørende dig:

 • Kontooplysninger og kontaktoplysninger, såsom fulde navn, e-mailadresse, betalingskortnummer/-numre, som du vælger for at tilmelde dig et program, udløbsdato, CVC2, loginoplysninger, samlet antal point eller belønninger, og indløsningshistorik for point eller belønninger. Afhængigt af programmet kan du også vælge at tilvejebringe yderligere oplysninger, såsom din adresse, telefonnummer, fødselsdato, skatteidentifikationsnummer og køn, hvis tilladt ved lov.
 • Transaktionsoplysninger vedrørende kortet/kortene, der er tilmeldt et program, såsom dato/tidspunkt for betaling(er), personligt kontonummer, navn på forhandler, handels- og transaktionskode, købsvaluta og -beløb, og et tokeniseret id, der genereres for at identificere, hvorvidt dine køb er kvalificerede til programmerne.
 • Dine præferencer for eller interesse i specifikke tilbud.
 • Din geografiske placering (hvis du vælger at aktivere deling af din placering for at se tilbud i nærheden af dig).
 • Oplysninger, der tilvejebringes ved udfyldelse af frivillige undersøgelser.
 • Oplysninger, der tilvejebringes i forbindelse med vores kundesupport, såsom dato, tidspunkt og indhold af din meddelelse.
 • Enhedsrelaterede oplysninger (f.eks. enheds-id, enhedsmodel, browsertype, operativsystem, henvisende webadresse, IP-adresse, placeringsoplysninger) og oplysninger om din interaktion med vores programmer på vores websteder (f.eks. datoer og tidspunkter for handling). Vi indsamler sådanne oplysninger via cookies og lignende teknologier (såsom web-beacons og andre trackere), som beskrevet i samtykkeværktøjerne på vores websteder.

Vi indhenter ovenstående kategorier af personoplysninger fra forskellige kilder: fra tredjeparter såsom pengeinstitutter, operatører af loyalitetsprogrammer og forhandlere, direkte fra dig eller fra din interaktion med cookies og lignende teknologier.

3. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan bruge dine personoplysninger til nedenstående formål. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, behandler vi udelukkende dine personoplysninger, når vi har et retsgrundlag for behandlingen som angivet i tabellen nedenfor. Bemærk dog, at selvom nedenstående tabel ikke angiver samtykke som et retsgrundlag for hver behandlingsaktivitet, er samtykke i nogle lande det eneste eller mest passende retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, og i de pågældende lande påberåber vi os samtykke.

  Behandlingsaktivitet

Retsgrundlag for behandling

Fastslå berettigelsen til at modtage tilbud i forbindelse med din korttype, samt til at identificere transaktioner, der kan kvalificere sig til et point eller en belønning.

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at kunne vurdere, administrere og levere programmerne og deres fordele til dig.

Oprette og administrere din/dine programkonto/-konti, levere vores tjenester, kommunikere med dig om programmerne og svare på dine henvendelser.

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at oprette og administrere konti, levere vores tjenester og svare på dine henvendelser.

Behandle og opfylde køb foretaget på eller gennem et program.

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse.

Beskytte mod og forebygge svig og (cyber) trusler, uautoriserede transaktioner, misbrug af programmerne, krav og andre forpligtelser.

 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at beskytte mod svig, beskytte vores programmer, vores netværk og de betalingstransaktioner, vi behandler.

Sende dig push-meddelelser og markedsføringsmeddelelser om programmer (herunder konkurrencer, lotterier og eventuelle andre markedsføringsaktiviteter).

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at levere markedsføringsprodukter og -tjenester.

Analysere dine præferencer, forbrugsmønstre, interesser, brug af og interaktion med programmerne for at give dig relevante tilbud, tilpasset indhold og personlige anbefalinger i forbindelse med et program (f.eks. kan vi præsentere dig for tilbud, der er inden for dit geografiske område eller baseret på din købshistorik).

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at levere tilpassede tjenester og personlige anbefalinger til dig.

Drive, evaluere og forbedre vores produkter og tjenester, herunder effektiviteten af vores tilbud og kampagner, og analysere vores programwebsteder, mobilapps og eventuelle andre digitale aktiver for at formidle deres funktionalitet.

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at drive, evaluere og forbedre vores produkter eller tjenester og fremme kundeengagement i programmet.

Anonymisere personoplysninger og udarbejde aggregerede rapporter til intern analyse og til at rådgive vores pengeinstitutter, forhandlere og andre kunder og partnere i forbindelse med forbrugsmønstre, svig og andre indsigter.

 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at anonymisere personoplysninger og udarbejde aggregerede datarapporter, eller
 • Behandlingen udføres til statistiske og/eller forskningsformål (i retskredse, hvor dette retsgrundlag er tilgængeligt).

Håndhæve gældende brugsvilkår eller som nødvendigt for at fastlægge, udøve og forsvare juridiske rettigheder

 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at håndhæve programmers brugsvilkår og fastlægge, udøve og forsvare juridiske rettigheder.

Overholde gældende love eller som anmodet af eventuel retsproces, retshåndhævende eller offentlig myndighed, der har eller påberåber sig jurisdiktion over Mastercard.

 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at svare på en retsproces, anmodninger fra retshåndhævende eller offentlige myndigheder.

Overholde branchestandarder og vores politikker.

 • Du har givet samtykke til eller anmodet om brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at overholde branchestandarder og vores politikker.

4. SÅDAN DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan også dele dine personoplysninger:

 • Med Mastercards hovedkvarter i USA, vores tilknyttede selskaber og andre enheder inden for Mastercards koncern.
 • Med markedsføringsbureauer og andre tjenesteudbydere, der udfører tjenester på vores vegne og i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Vi gør dem til genstand for strenge kontraktmæssige databeskyttelses- og sikkerhedsforpligtelser.
 • Med pengeinstitut(ter) (f.eks. banker, der udstedte kortet/kortene, der er tilmeldt et program) eller forhandlere i det omfang, det er nødvendigt for at understøtte programrelaterede initiativer, og for at håndtere klager.
 • Med tredjeparter, der driver eller understøtter et program, som du vælger at tilmelde dig.
 • Med indløsningspartnere for at behandle eller gennemføre køb eller overførsler foretaget gennem et program.
 • Når vi vurderer, at videregivelse er nødvendig for at beskytte enkeltpersoners vitale interesser, for at beskytte Mastercard mod skade eller økonomisk tab, eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk svigagtig eller ulovlig aktivitet.
 • Som påkrævet ved gældende lovgivning eller retsproces, eller for at svare på anmodninger fra retshåndhævende eller offentlige myndigheder. Når vi modtager sådanne anmodninger, følger vi den proces, der er beskrevet i vores bindende virksomhedsregler, hvis relevant.
 • I tilfælde af salg eller overførsel af vores forretning eller aktiver, helt eller delvist. I sådanne tilfælde vil vi gøre rimelige bestræbelser på at bede erhververen om at bruge de personoplysninger, som du tilvejebragte for os på en måde, der er i overensstemmelse med denne meddelelse.

5. DINE RETTIGHEDER OG VALG, SÅDAN KONTAKTER DU OS, OG YDERLIGERE OPLYSNINGER OM VORES PRAKSISSER

Du har visse rettigheder og valg vedrørende de personoplysninger, som vi opbevarer om dig. For flere oplysninger om dine rettigheder, for at kontakte os eller for at få mere at vide om, hvordan vi deler, overfører, opbevarer eller beskytter dine personoplysninger, bedes du læse vores globale meddelelse om databeskyttelse. Du, eller en part, der er bemyndiget til at handle på dine vegne, kan udøve dine rettigheder, der er beskrevet i den globale meddelelse om databeskyttelse, ved at sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger om visse aspekter af behandlingen af personoplysninger, der er omfattet af vores globale meddelelse om databeskyttelse. For henvendelser om dit Mastercard-kort og dine køb, skal du kontakte dit pengeinstitut eller din forhandler. Flere oplysninger om hvordan du kontakter dem kan findes på deres respektive websteder.