Skip to Content

Ikrafttrædelsesdato: 1/15/2024

Mastercard International Incorporated og dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt ”Mastercard”) respekterer dit privatliv.

Denne globale databeskyttelseserklæring beskriver de typer af personoplysninger, som vi indsamler, de formål, hvortil vi indsamler de pågældende personoplysninger, hvem vi kan dele dem med, og de foranstaltninger, som vi træffer for at beskytte oplysningerne. Den fortæller dig også om dine rettigheder og valg med hensyn til dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os med spørgsmål om vores databeskyttelsespraksisser.

Bemærk, at vi også handler på vegne af og efter anvisninger fra pengeinstitutter, forhandlere og andre parter, der fungerer som dataansvarlige, herunder med henblik på at behandle betalingstransaktioner. Se deres respektive databeskyttelsespolitikker for yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i denne sammenhæng.

Vores databeskyttelsespraksisser kan variere i de lande, hvor vi driver virksomhed, for at afspejle lokale praksisser og lovkrav. Specifikke privatlivserklæringer kan gælde for nogle af vores produkter og tjenester. Besøg websiden eller det digitale aktiv for det specifikke produkt eller den specifikke tjeneste for at få mere at vide om vores databeskyttelses- og informationspraksisser i forhold til det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Personoplysninger, som vi kan indsamle

“Personoplysninger” betyder enhver form for information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger:

 • Transaktionsoplysninger, såsom personligt kontonummer, forhandlerens navn og placering, datoen og det samlede beløb for transaktionen, og andre oplysninger tilvejebragt af pengeinstitutter eller forhandlere, når vi handler på deres vegne.
 • Produkt- og tjenesteoplysninger, såsom registrerings- og betalingsoplysninger, og programspecifikke oplysninger, når du anmoder om produkter eller tjenester direkte fra os eller deltager i markedsføringsprogrammer.
 • Brug af websted, enhed og mobilapp samt lignende oplysninger, der indsamles via automatiserede midler, såsom cookies og lignende teknologier.
 • Jobansøgninger og relaterede oplysninger, når du ansøger om et job hos os.
 • Forretningskontaktoplysninger, når du arbejder for en af vores forretningspartnere.
 • Identitetsbekræftelsesoplysninger, såsom navn, e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer, og IP-adresse.

Med henblik på denne globale databeskyttelseserklæring, og medmindre andet er angivet, betyder "personoplysninger" enhver form for information om en identificeret eller identificérbar fysisk person. Vi kan indsamle forskellige typer af personoplysninger (herunder følsomme personoplysninger, som relevant i henhold til gældende love) vedrørende dig i de situationer, der er beskrevet nedenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra pengeinstitutter, forhandlere, og andre partnere i forbindelse med Mastercards produkter eller tjenester

Som behandler af betalingstransaktioner og udbyder af relaterede tjenester indsamler vi et begrænset antal oplysninger i forbindelse med dine betalingstransaktioner, såsom personligt kontonummer, forhandlerens navn og placering, datoen og det samlede beløb for transaktionen. Det skal bemærkes, at vi som regel ikke behøver eller indsamler kortindehaverens navn eller andre kontaktoplysninger for at behandle betalingstransaktioner.

For visse produkter og tjenester gælder derudover, at dine pengeinstitutter, de forhandlere, hvor du foretager en transaktion, eller andre partnere, kan tilvejebringe yderligere oplysninger om dig, eller vi kan indsamle dem direkte fra dig for at levere de pågældende produkter og tjenester til dig på deres vegne, understøtte deres virksomhed eller udføre behandlingsaktiviteter på deres vegne.

I de ovennævnte situationer handler vi på vegne af og efter anvisninger fra pengeinstitutter, forhandlere og andre partnere, der fungerer som dataansvarlige. Medmindre andet er tilladt ved lov, behandler vi dine personoplysninger for at behandle betalingstransaktioner eller til de formål, der er aftalt mellem Mastercard og pengeinstitutterne, forhandlerne og andre partnere. Se deres respektive databeskyttelsespolitikker for at få flere oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger, som vi indsamler, når vi leverer Mastercards produkter og tjenester direkte til dig

Mastercard kan levere produkter og tjenester direkte til dig, såsom markedsføringsprogrammer, belønningsprogrammer, e-tegnebøger, Open Banking-løsninger, forudbetalte tjenester, lokaliseringsprogrammer og biometriske godkendelsesværktøjer. For at drage fordel af et eller flere af disse produkter og tjenester, kan du indsende oplysninger direkte til os via forskellige midler, herunder: (i) via vores websteder og digitale aktiver, (ii) som svar på markedsførings- eller andre meddelelser, (iii) ved at tilmelde dig et Mastercard-produkt eller -tjeneste, eller (iv) gennem din deltagelse i et tilbud, program eller kampagne. Vi kan også indsamle personoplysninger om dig gennem din brug af vores produkter eller tjenester, fra virksomheder, som bruger eller formidler vores produkter eller tjenester, fra offentligt tilgængelige kilder eller fra tredjepartspartnere. Dine personoplysninger kan også videregives til os af dit pengeinstitut, forhandler eller andre samarbejdspartnere.

Nedenfor er et overblik over de typer af personoplysninger, som vi kan indsamle i forbindelse med programmer, som vi tilbyder direkte til dig. Hvert program er forskelligt, så hvis relevant, henvises der til den relevante programspecifikke databeskyttelseserklæring for yderligere oplysninger om brugen af dine personoplysninger til det pågældende specifikke program.

 • Registrerings- og betalingsoplysninger: Vi kan indsamle identifikatorer og dine kontaktoplysninger (såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, fakturerings- eller forsendelsesadresse), godkendelsesoplysninger (f.eks. brugernavn og adgangskode), alder, fødselsdato, køn og familiestatus, militær- og veteranstatus, sprogpræferencer, betalingsoplysninger, personligt kontonummer, kommercielle oplysninger, såsom forhandlers navn og placering, dato og samlet beløb for transaktionerne, kortets udløbsdato og kortets sikkerhedskode.
 • Oplysninger, som vi behandler for at gøre programmet tilgængeligt for dig: Vi kan indsamle forskellige typer af personoplysninger afhængigt af programmet. For eksempel kræver programmer, der er beregnet til at tilbyde dig placeringsbaserede tjenester, som regel indsamling af din adresse eller geografiske placeringsoplysninger. Programmer med vores Open Banking-løsninger kan kræve indsamling af dine finansielle kontooplysninger. Tilsvarende kan programmer, der er beregnet til at godkende dig, for eksempel, via ansigts- eller fingeraftryksgenkendelse, kræve behandling af dit foto og/eller dine biometriske data. Alle disse programmer er frivillige, og dine personoplysninger indsamles kun, hvis du abonnerer på sådanne programmer.
 • Andre oplysninger, som du vælger at tilvejebringe: Du kan vælge at tilvejebringe andre oplysninger, såsom forskellige typer af indhold (f.eks. fotos, artikler, kommentarer), kontaktoplysninger til venner eller andre personer, som du gerne vil have, vi kontakter, indhold, som du stiller til rådighed gennem sociale mediekonti eller medlemskaber hos tredjeparter, eller eventuelle andre oplysninger, som du ønsker at dele med os, f.eks. når du kontakter kundeservice.

Du kan være underlagt forpligtelser i henhold til gældende love, såsom forpligtelsen til at tilvejebringe fuldstændige og nøjagtige personoplysninger, når du giver samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.

Derudover kan vi indsamle eller behandle personoplysninger til forebyggelse og overvågning af svig, risikostyring, tvistbilæggelse og andre relaterede formål. Sådanne oplysninger kan omfatte identifikatorer, kommercielle oplysninger og oplysninger om internet- eller andre elektroniske netværksaktiviteter, såsom det personlige kontonummer, forhandlers navn og placering, dato og samlet beløb for transaktionerne, IP-adresse, svig-score, placeringsoplysninger, forhandleroplysninger, købte varer og oplysninger om tvisten. Når vi leverer kryptovaluta- og blockchain-efterretningsløsninger, kan vi også indsamle og behandle oplysninger indsamlet fra blockchain, herunder blockchain-adresser og andre kryptovaluta-transaktionsoplysninger. Klik her for at få flere oplysninger.

For at få flere oplysninger om vores indsamling af personoplysninger i forbindelse med vores Open Banking-løsninger, bedes du klikke her.

Personoplysninger, som vi indsamler fra din interaktion med MasterCards annoncer, websteder, apps eller andre digitale aktiver

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan indsamle visse oplysninger om dig via automatiserede midler såsom oplysninger om internet- eller andre elektroniske netværksaktiviteter, cookies og web-beacons, når du interagerer med vores annoncer, mobilapps eller besøger vores websteder, sider eller andre digitale aktiver. Internet- og/eller enhedsoplysningerne, som vi indsamler på denne måde, kan omfatte: IP-adresse, browsertype, operativsystem, mobilenhedsidentifikator, geografisk område, henvisende webadresser og oplysninger om foretagne handlinger eller interaktion med vores digitale aktiver. En "cookie" er en tekstfil placeret på en computers harddisk af en webserver. Et "web-beacon", også kendt som et internet-tag, pixel tag eller klar GIF, er en teknologi, der hjælper os med at identificere, når indhold er blevet tilgået eller besøgt.

Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores onlineprodukter og -tjenester ved at vurdere, hvor mange brugere, der tilgår eller bruger vores onlineprodukter og -tjenester, hvilket indhold, produkter og funktioner i vores onlineprodukter og -tjenester, som er af størst interesse for vores besøgende, hvilke typer af tilbud vores kunder gerne vil se, og hvordan vores onlineprodukter og -tjenester præsterer fra et teknisk perspektiv. Vi kan f.eks. bruge tredjeparters webanalysetjenester på vores websteder og mobilapps, såsom Adobe Omniture. Analyseudbyderne, der administrerer disse tjenester, bruger teknologier såsom cookies og web-beacons til at hjælpe os med at analysere, hvordan besøgende bruger vores websteder og apps.

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan også indsamle oplysninger om dig i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, herunder tilbud, lotterier, konkurrencer og kampagner. Oplysningerne, der indsamles til disse formål, kan omfatte identifikatorer og dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer), elektroniske identifikationsoplysninger (f.eks. brugernavn, adgangskode, sikkerhedsspørgsmål, IP-adresse), og oplysninger indsamlet i forbindelse med online-markedsføringsprogrammer, herunder kommercielle oplysninger og oplysninger om internet- eller andre elektroniske netværksaktiviteter, geografiske placeringsoplysninger, og konklusioner udledt fra personoplysninger (f.eks. personlige karakteristika, livsvaner, forbrugsvaner, interesser, placeringsoplysninger, samt stemme- og billedoptagelser).

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan også indsamle oplysninger om dig med henblik på at levere indhold og annoncering til dig, der er skræddersyet til dine individuelle interesser baseret på konklusioner udledt fra personoplysninger. Oplysningerne, der indsamles til disse formål, kan omfatte oplysninger om internet- eller andre elektroniske netværksaktiviteter, samt nærmere oplysninger om ting såsom de bestemte sider eller annoncer, som du ser på vores websteder og apps, og de handlinger, som du foretager på vores websteder og apps.

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan indsamle visse oplysninger om dig via automatiserede midler såsom sociale medieværktøjer, widgets eller plug-ins for at oprette forbindelse til dine sociale mediekonti. Disse funktioner kan give dig mulighed for at logge ind via din sociale mediekonto, dele et link eller opslå direkte på din sociale mediekonto. Når du besøger et websted, der indeholder sådanne værktøjer eller plug-ins, kan det sociale medie eller anden tjenesteudbyder blive bekendt med dit besøg. Dine interaktioner med disse værktøjer reguleres dog af de pågældende sociale medieplatformes databeskyttelsespolitikker. Da vi ikke kontrollerer sådanne tredjeparters datahåndteringspraksisser, anbefaler vi, at du gennemgår deres databeskyttelsespolitikker, brugsvilkår og eventuelle licensaftaler. For yderligere oplysninger se afsnit 7 (”Funktioner og links til andre websteder”) i denne globale databeskyttelseserklæring.

Derudover omfatter nogle af vores onlineprodukter og -tjenester avanceret teknologi til forebyggelse af svig, der bruger adfærdsbaserede oplysninger eller biometriske data, såsom timing af tastetryk, enhedsaccelerometer, rulleposition og museplacering.

Hvis det er påkrævet ved gældende lovgivning, indhenter vi dit samtykke inden vi bruger ovennævnte automatiserede midler, og inden vi sender dig markedsføringsmeddelelser, skræddersyet indhold og annoncer.

Se afsnittet ”Dine rettigheder og valg” i denne globale databeskyttelseserklæring for at få mere at vide om dine valg.

Da der endnu ikke er opnået enighed om, hvordan virksomheder skal reagere på webbrowserbaserede do-not-track (”DNT”)-mekanismer, reagerer Mastercard ikke på webbrowserbaserede DNT-signaler på nuværende tidspunkt. For at få mere at vide om browsersporingssignaler og DNT, bedes du besøge http://www.allaboutdnt.com.

Personoplysninger, som vi indsamler, når du ansøger om et job hos os

Hvis du ansøger om et job hos Mastercard, kan vi indsamle visse identifikatorer og faglige eller ansættelsesrelaterede oplysninger fra dine jobansøgninger på vores karriere-website. For at få mere at vide om den type af oplysninger, som Mastercard indsamler i forbindelse med jobansøgninger, bedes du se databeskyttelseserklæringen for Mastercard-jobansøgere.

Personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vores forretningsforbindelser til en finansiel institution, forhandler eller anden enhed, der samarbejder med Mastercard

Vi kan indsamle personoplysninger fra enkeltpersoner, der arbejder for vores samarbejdspartnere (herunder pengeinstitutter, forhandlere, kunder, leverandører og andre partnere), herunder identifikatorer, navn, stillingsbetegnelse, afdeling og navn på organisation, arbejdsmail og -adresse, arbejdstelefonnummer, spørgsmål, svar på sikkerhedsspørgsmål, sikkerhedsadgangskoder og andre legitimationsoplysninger. Vi kan bruge disse oplysninger til at levere produkter og tjenester direkte til pengeinstitutter, virksomhedskunder, forhandlere, kunder og partnere, til at administrere vores forretningsforhold og regnskabsaflæggelse, til franchiseudvikling og -integritet, til at beskytte os mod økonomisk kriminalitet, til at forbedre vores tjeneste, til markedsføring og til overholdelse af gældende lovgivning, samt til regnskabs-, revisions- og faktureringsformål.

I visse retskredse, kan det være nødvendigt for os at modtage og behandle dine følsomme personoplysninger for at levere produkter og tjenester til hhv. dig og/eller til pengeinstitutter, virksomhedskunder, forhandlere, kunder og partnere. En sådan behandling af dine følsomme personoplysninger beskyttes med passende sikkerhedsforanstaltninger og udføres på en sådan måde, at den har den lavest mulige indvirkning på dine personlige rettigheder og interesser. Følgende oplysninger kan anses for at være følsomme personoplysninger, som defineret ved gældende lovgivning: personligt kontonummer, kortets udløbsdato, kortets bekræftelseskode, svar på sikkerhedsspørgsmål, sikkerhedsadgangskoder og andre legitimationsoplysninger, adresse- eller placeringsoplysninger (i det omfang det kan afsløre dine personlige spor), stemme- og billedoptagelser, elektroniske identifikationsoplysninger, betalingstransaktioner og biometriske oplysninger.

Se oversigt

2. Sådan kan vi bruge dine personoplysninger

Vi kan bruge dine personoplysninger til at:

 • Behandle dine betalingstransaktioner.
 • Beskytte mod samt forebygge svig og andre juridiske eller informationssikkerhedsmæssige risici. For at få flere oplysninger bedes du se vores erklæring om svig og sikkerhed og vores MATCH-erklæring.
 • Levere vores Open Banking-løsninger.
 • Oprette og administrere eventuelle konti, som du måtte have hos os, bekræfte din identitet, levere vores tjenester og svare på dine henvendelser.
 • Levere og kommunikere med dig om produkter og tjenester, der tilbydes af Mastercard, pengeinstitutter, forhandlere og partnere.
 • Tilbyde og understøtte loyalitetsprogrammer. For yderligere oplysninger henvises der til vores erklæring om loyalitetsprogrammer.
 • Levere tilpassede tjenester og anbefalinger til dig.
 • Drive, evaluere og forbedre vores forretning, herunder anonymisering og analyse.
 • Behandle din jobansøgning. For yderligere oplysninger, bedes du se databeskyttelseserklæringen for Mastercard-jobansøgere.
 • Udvikle og forbedre produkter og tjenester, registrere og forhindre vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet ved hjælp af teknikker såsom maskinlæring til at behandle og analysere data.
 • Muliggøre fusioner, opkøb og/eller salg af forretning eller aktiver. For eksempel, hvis vi sælger eventuel forretning eller aktiver, eller en del af vores forretning eller aktiver erhverves af en tredjepart, kan vi videregive dine personoplysninger vedrørende den/de pågældende forretning(er) og aktiver til den potentielle køber eller den erhvervende tredjepart.
 • Opfylde andre formål til hvilke vi tilvejebringer specifik erklæring på tidspunktet for indsamling, og som ellers tilladt eller påkrævet ved lov.
 • Generere anonymiserede og aggregerede oplysninger for at udarbejde indsigter til rådgivning af Mastercards kunder og partnere vedrørende forbrugsmønstre, svig og andre trends.
 • Lære mere om dig, herunder dine præferencer eller andre karakteristika. Vi behandler sådanne udledte oplysninger som personoplysninger hvis påkrævet ved gældende lovgivning.

Hvis påkrævet ved gældende lovgivning, bruger vi kun dine personoplysninger med dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at levere produkter og tjenester til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, eller når der er en legitim og tvingende interesse, der nødvendiggør brugen.

Vi kan bruge personoplysninger, som vi indsamler om dig, til nedenstående formål. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, behandler vi udelukkende dine personoplysninger, hvis tilladt ved gældende lov, og når vi har et retsgrundlag for behandlingen som angivet i tabellen nedenfor. Bemærk dog, at selvom nedenstående tabel ikke angiver samtykke som et retsgrundlag for hver behandlingsaktivitet, er samtykke i nogle lande det eneste eller mest passende retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, og i de pågældende lande påberåber vi os samtykke.

  Behandlingsaktivitet

Retsgrundlag for behandling (hvis påkrævet ved gældende lovgivning)

 • Behandle dine betalingstransaktioner (herunder godkendelse, clearing, tilbageførsler og andre relaterede tvistbilæggelsesaktiviteter).

I de fleste tilfælde behandler vi dine betalingstransaktioner som databehandler på vegne af dine pengeinstitutter, forhandlere og andre partnere, som fungerer som dataansvarlige. Når vi fungerer som databehandler, er de dataansvarlige ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Se deres respektive databeskyttelsespolitikker for yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i denne sammenhæng.

I nogle begrænsede tilfælde (f.eks. tilbageførsler) kan vi behandle dine betalingstransaktioner som dataansvarlig, forudsat at:

 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse.
 • Beskyttelse mod og forebyggelse af svig og cybertrusler, uautoriserede transaktioner, fordringer og andre passiver, og styring af risikoeksponering og franchisekvalitet med hensyn til integriteten og sikkerheden af vores betalingsnetværk.

Når vi behandler personoplysninger til forebyggelse af svig og cybertrusler, kan vi fungere som enten en dataansvarlig eller en databehandler. Når vi fungerer som en dataansvarlig, påberåber vi os et af følgende retsgrundlag:

 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at beskytte mod svig, beskytte vores netværk og de betalingstransaktioner, som vi behandler (herunder blockchain i forbindelse med kryptovaluta).

For at få flere oplysninger om vores aktiviteter til forebyggelse og overvågning af svig bedes du se vores erklæring om svig og sikkerhed.

For at få flere oplysninger om Mastercard Alert to Control High-risk Merchants (MATCH)-programmet bedes du se vores MATCH-erklæring.

 • Levere vores Open Banking-løsninger, herunder vores forbindelses- og tvistbilæggelsestjenester.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på et sådant formål (f.eks. påvise risici for svig eller til tvistbilæggelse).

I nogle tilfælde leverer vi vores Open Banking-løsninger som en databehandler på vegne af din tjenesteudbyder, forhandlere og andre partnere, der fungerer som dataansvarlige. Når vi fungerer som databehandler, er de dataansvarlige ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Se deres respektive databeskyttelsespolitikker for at få yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i denne sammenhæng.

For at få flere oplysninger om vores Open Banking-aktiviteter bedes du se vores databeskyttelseserklæring for Open Banking.

 • Oprette og administrere eventuelle konti, som du måtte have hos os, bekræfte din identitet, levere vores tjenester og svare på dine henvendelser.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at oprette og administrere konti, bekræfte din identitet og svare på dine henvendelser.
 • Levere, administrere, og kommunikere med dig om produkter, tjenester, tilbud, loyalitetsprogrammer og kampagner (herunder drift af loyalitetsprogrammer, konkurrencer, lotterier, drift af donationstjenesteprogrammer, og eventuelle andre markedsføringsaktiviteter) fra Mastercard, pengeinstitutter, forhandlere og partnere.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller tredjemand, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at levere produkter og tjenester til dig. For at få flere oplysninger om vores loyalitetsprogrammer, bedes du se vores erklæring om loyalitetsprogrammer. For at få flere oplysninger om vores donationstjenesteprogram bedes du se vores databeskyttelseserklæring for Mastercards donationstjeneste.
 • Administrere vores kunde-, leverandør- og forhandlerforhold, herunder oprette og udgive virksomhedsfortegnelser (som kan omfatte virksomhedskontaktoplysninger).
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at administrere vores kunde-, leverandør- og forhandlerforhold.
 • Drive, evaluere og forbedre vores forretning (herunder udvikle nye produkter og tjenester, eller rensning, organisering og udarbejdelse af data til tilladte formål), fastslå effektiviteten af og optimere vores annoncering, analysere vores produkter, tjenester, websteder, mobilapps og eventuelle andre digitale aktiver for at formidle deres funktionalitet, og analysere og sammenligne vores kunders tilgang til forbrug, som har tilmeldt sig vores markedsføringsprogram (såsom Priceless Specials) med henblik på at forstå og forbedre effektiviteten af programmet.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at drive, evaluere og forbedre vores produkter og tjenester.
 • Udføre due diligence-gennemgange, regnskabsføring, revision, fakturerings-, afstemnings- og indsamlingsaktiviteter.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at udføre due diligence, fakturerings-, afstemnings- og indsamlingsaktiviteter.
 • Levere tilpassede tjenester og personlige anbefalinger til dig. Vi kan f.eks. bruge dine personoplysninger, såsom din e-mailadresse og din interaktion med vores websted til at analysere dine præferencer, interesser og adfærd for at beslutte at levere skræddersyet indhold til dig og de mest relevante tilbud, anbefalinger og e-mailmeddelelser om et specifikt produkt fra Mastercard, pengeinstitutter, forhandlere og partnere.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at levere tilpassede tjenester og personlige anbefalinger til dig.
 • Anonymisere personoplysninger og udarbejde og levere aggregerede datarapporter, der viser anonymiserede oplysninger (herunder sammenstillinger, analyser, analytiske og forudsigelsesmodeller og -regler, samt andre aggregerede rapporter) med henblik på at rådgive vores pengeinstitutter, forhandlere og andre kunder og partnere om tidligere og potentielle fremtidige forbrugsmønstre, svig, kreditrisici, og andre indsigter, der kan udledes fra disse oplysninger. De personoplysninger, som vi anonymiserer, kan omfatte betalingstransaktioner.
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at anonymisere personoplysninger og udarbejde og levere aggregerede datarapporter.
 • Behandlingen udføres til statistiske og/eller forskningsformål (i retskredse, hvor dette retsgrundlag er tilgængeligt) og træning af vores AI.
 • I det omfang vi opretholder eller på anden måde behandler afidentificerede eller anonymiserede oplysninger, opretholder og bruger vi oplysningerne i afidentificeret eller anonymiseret form og forsøger ikke at genidentificere oplysningerne, medmindre andet er tilladt ved gældende lov.
 • Evaluere din interesse i ansættelse og kontakte dig vedrørende mulig ansættelse hos Mastercard.
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at evaluere din interesse i ansættelse og kontakte dig vedrørende mulig ansættelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse. For at få flere oplysninger, bedes du se Mastercards databeskyttelseserklæring for jobansøgere.
 • Håndhæve vores brugsvilkår eller som nødvendigt for at fastlægge, udøve og forsvare juridiske rettigheder.
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at håndhæve brugsvilkårene og fastlægge, udøve og forsvare juridiske rettigheder.
 • Som påkrævet i henhold til gældende love og forordninger, herunder for at overholde Know Your Customer-regler (Kend Dine Kunder-regler), krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og korruption, sanktionsscreening, eller som følge af eventuel retsproces, eller efter anmodning fra retshåndhævende eller offentlige myndigheder med, eller som påberåber sig, kompetence over Mastercard eller Mastercards tilknyttede selskaber.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at svare på en retsproces eller anmodninger fra retshåndhævende eller offentlige myndigheder.
 • Overholde branchestandarder og vores politikker.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at overholde branchestandarder og vores politikker.
 • Registrere og forbedre produkter og tjenester, registrere og forhindre vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet ved hjælp af teknikker såsom maskinlæring til at behandle og analysere data.
 • Du har givet samtykke til brugen af dine personoplysninger, eller
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse eller anden regulatorisk forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at overholde branchestandarder og vores politikker.
  • Muliggøre fusioner, opkøb og/eller salg af forretning eller aktiver. For eksempel, hvis vi sælger eventuel forretning eller aktiver, eller en del af vores forretning eller aktiver erhverves af en tredjepart, kan vi videregive dine personoplysninger vedrørende den/de pågældende forretning(er) og aktiver til den potentielle køber eller den erhvervende tredjepart.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse eller anden regulatorisk forpligtelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at overholde branchestandarder og vores politikker.
  • Til andre formål, hvorom vi tilvejebringer særlig meddelelse på tidspunktet for indsamling.

  Se den specifikke databeskyttelseserklæring på tidspunktet for indsamling.


  Hvis påkrævet ved gældende lovgivning, har vi gennemført en afvejning af interesser i forhold til databehandling baseret på vores eller en tredjeparts legitime interesser med henblik på at sikre, at sådanne legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. For yderligere oplysninger om vores afvejning af interesser kan du kontakte os som beskrevet i afsnittet ”Sådan kontakter du os” nedenfor.

  Vi vil ikke gøre dig til genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiske individuelle afgørelser, der har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til behandlingen, hvis påkrævet ved gældende lovgivning, behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Mastercard, eller vi er juridisk forpligtede til at bruge dine personoplysninger på denne måde, for eksempel, for at forhindre svig.

  Hvis du tilvejebringer eventuelle oplysninger eller materiale for os vedrørende en anden fysisk person, skal du sørge for, at delingen med os og vores videre anvendelse som beskrevet for dig fra tid til anden er i overensstemmelse med gældende love, så du bør f.eks. behørigt informere den pågældende enkeltperson om behandlingen af vedkommendes personoplysninger og indhente vedkommende samtykke, i det omfang det kræves ved gældende lovgivning.

  Hvis de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, er nødvendige for at opfylde vores juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser eller indgå en aftale med dig, hvis du ikke tilvejebringer dine personoplysninger, når der anmodes herom, kan vi muligvis ikke levere (eller fortsætte med at levere) vores produkter eller tjenester til dig, og du kan muligvis ikke købe vores produkter, som du har brug for, eller fuldt ud bruge vores tjenester.

  Se oversigt

  3. Sådan deler vi dine personoplysninger

  Vi kan dele personoplysninger med:

  • Mastercards hovedkvarter i USA, vores tilknyttede selskaber og andre enheder inden for Mastercard-koncernen.
  • Tjenesteudbydere, der handler på vores vegne.
  • Andre deltagere i betalingsøkosystemet, herunder pengeinstitutter og forhandlere.
  • Andre deltagere i Open Banking-økosystemet, herunder pengeinstitutter, forhandlere og tredjeparter.
  • Tredjeparter til overvågning og forebyggelse af svig eller andre formål, der er påkrævet ved lov.
  • Tredjeparter, hvis funktion(er) du bruger i forbindelse med vores produkter og tjenester eller med dit samtykke.
  • Andre enheder, som påkrævet ved gældende lovgivning eller i tilfælde af et salg eller en overførsel af vores forretning eller aktiver.

  Se afsnittet ”Dataoverførsler” herunder for at få en forståelse af, hvordan vi overholder gældende love om dataoverførsler på tværs af landegrænser.

  Vi kan også dele dine personoplysninger:

  • Med pengeinstitutter og andre enheder, der udsteder betalingskort eller forhandlere med henblik på at behandle betalingstransaktioner og udføre andre aktiviteter, som du anmoder om.
  • Med enheder, der samarbejder med Mastercard eller hjælper Mastercard med at levere sine produkter og tjenester til forebyggelse og overvågning af svig og tredjepartsidentifikationstjenester, for at sikre sikkerheden af transaktioner og vores betalingsbehandlingssystem.
  • Med andre deltagere i Open Banking-økosystemet, herunder pengeinstitutter, forhandlere og andre af dine foretrukne enheder (f.eks. dine investeringsrådgivere).
  • Når vi fungerer som en tjenesteudbyder for tredjeparter og tilvejebringer personoplysninger for dem, som vi behandler på deres vegne.
  • Med vores tjenesteudbydere, der udfører tjenester på vores vegne til de formål, der er beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring (eller i den gældende programspecifikke databeskyttelseserklæring). Vi kræver ved kontrakt, at disse tjenesteudbydere kun behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og som nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kræver også, at de beskytter sikkerheden og fortroligheden af de personoplysninger, som de behandler på vores vegne, ved at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og fortrolighedsforpligtelser, der forpligter medarbejdere med adgang til personoplysninger.
  • Med sociale netværk når du interagerer direkte med de pågældende platforme. For at få yderligere oplysninger bedes du et se afsnit 7 (Funktioner og links til andre websteder) i denne globale databeskyttelseserklæring.
  • Med sociale netværk når du interagerer direkte med de pågældende platforme. For yderligere oplysninger se afsnit 7 (Funktioner og links til andre websteder) i denne globale databeskyttelseserklæring.
  • Med andre tredjeparter med dit samtykke.
  • Som påkrævet ved gældende lovgivning eller retsproces, eller for at svare på anmodninger fra retshåndhævende eller offentlige myndigheder. Når vi modtager sådanne anmodninger, følger vi den proces, der er beskrevet i vores bindende virksomhedsregler (se afsnit 5 nedenfor), hvis relevant.
  • Når vi vurderer, at videregivelse er nødvendig for at beskytte enkeltpersoners vitale interesser, for at håndhæve vores brugsvilkår, beskytte Mastercard mod skade eller økonomisk tab, eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk svigagtig eller ulovlig aktivitet.
  • I tilfælde af, at vi sælger eller overfører hele eller en del af vores forretning eller aktiver. Skulle et sådant salg eller overførsel forekomme, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at bede erhververen om at bruge personoplysninger, som du har tilvejebragt for os på en måde, der er i overensstemmelse med vores globale databeskyttelseserklæring. Efter et sådant salg eller overførsel kan du kontakte den enhed, hvortil vi har overført dine personoplysninger med eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen af de pågældende oplysninger.

  Før overførsel eller deling af eventuelle personoplysninger (herunder adgang til personoplysninger) kræver vi passende databeskyttelses- og informationssikkerhedsbeskyttelser i aftaler med tredjeparter. Vi driver et omfattende tredjepartsrisikostyringsprogram, og vi udfører passende due diligence som en del deraf.

  Hvis du befinder dig på det kinesiske fastland, kan du kontakte os som angivet i afsnittet ”Sådan kontakter du os” nedenfor for at få oplysninger om de tredjepartsmodtagere, der fungerer som dataansvarlige, og som vi deler dine personoplysninger med. En sådan deling udføres altid i det omfang, det er nødvendigt og vil ikke overskride eller ændre formålene med og midlerne til behandling, som du oprindeligt har givet samtykke til eller være baseret på et retsgrundlag uden samtykke.

  Se oversigt

  4. Dine rettigheder og valg

  Afhængigt af dit bopælsland kan du have retten til eller valget om følgende:

  • Fravælge visse indsamlinger eller anvendelser af dine personoplysninger, herunder brugen af cookies og lignende teknologier, brugen af dine personoplysninger til markedsføringsformål, udarbejdelsen af transaktionsoplysninger til realtidstjenester, som din bank eller en anden part måtte tilbyde dig, og anonymiseringen af dine personoplysninger til dataanalyser.
  • Få indsigt i dine personoplysninger, få en kopi af dem, berigtige dem, begrænse eller gøre indsigelse mod deres behandling, eller anmode om deres sletning, tilintetgørelse eller anonymisering.
  • Modtage de personoplysninger, som du har tilvejebragt for os, for at sende dem til en anden virksomhed.
  • Tilbagetrække eventuelt afgivet samtykke.
  • Hvis relevant, indgive en klage til din relevante tilsynsmyndighed.

  Du, eller en part, der er bemyndiget til at handle på dine vegne, kan udøve dine rettigheder på Mastercards “Mine Data” -portal eller ved at indsende en anmodning som beskrevet i afsnittet ”Sådan kontakter du os” nedenfor.

  Hvis du bor i USA, kan du have yderligere rettigheder som beskrevet i vores amerikanske privatlivstillæg.

  Du har visse rettigheder vedrørende de personoplysninger, som vi opretholder om dig, og visse valg med hensyn til, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi kommunikerer med dig.

  Vi vil ikke nægte dig, opkræve forskellige priser for, eller levere et andet kvalitetsniveau af, varer eller tjenester, hvis du vælger at udøve disse rettigheder, undtagen når forskellen i pris eller kvalitetsniveau for varer eller tjenester med rimelighed er relateret til værdien af de oplysninger, som vi modtager fra dig. I visse tilfælde kan vi muligvis ikke levere den vare eller tjeneste, som du anmoder om, hvis du vælger at udøve visse rettigheder.

  Du kan vælge:

  • Ikke at tilvejebringe personoplysninger for Mastercard ved ikke at udføre betalingstransaktioner eller indsende personoplysninger direkte til os. Når vi indsamler personoplysninger fra dig, angiver vi, hvorvidt og hvorfor det er nødvendigt at tilvejebringe dem for os, samt konsekvenserne ved ikke at gøre det. Hvis du ikke tilvejebringer personoplysninger, kan du muligvis ikke drage fordel af det komplette udvalg af Mastercard-produkter og -tjenester, og vi kan muligvis ikke levere Mastercard-produkterne eller -tjenesterne til dig, hvis de pågældende oplysninger er nødvendige for at levere dem til dig, eller hvis vi er juridisk forpligtede til at indsamle dem i forbindelse med leveringen af et sådant produkt eller en sådan tjeneste.
  • At fravælge indsamlingen og brugen af visse oplysninger, som vi indsamler om dig via automatiserede midler, når du besøger vores websteder eller bruger vores apps. I visse retskredse kan du udøve dit valg vedrørende brugen af cookies og lignende teknologier ved at klikke på banneret ”Administrér cookies”, der vises nederst til højre på Mastercard-websteder. Din browser kan fortælle dig, hvordan du bliver underrettet om og fravælger at få bestemte typer af cookies placeret på din enhed. Bemærk at uden visse cookies kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på vores websteder, apps eller onlinetjenester.
  • At fravælge visse anvendelser af oplysninger, som vi indsamler om dig via automatiserede midler, når du besøger tredjepartswebsteder og interagerer med vores annoncer. Vi kan bruge tjenesteudbydere til at vise annoncer på de pågældende tredjepartswebsteder. Disse annoncer kan tilpasses og vises baseret på brugen af oplysninger, som vi og vores partnere har indsamlet på vores websteder og apps. Derudover kan nogle af vores tjenesteudbydere og partnere indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af tredjepartswebsteder for at tilpasse og vise disse annoncer. Mastercard-annoncer leveres nogle gange med ikoner, der hjælper forbrugere (i) med at få mere at vide om, hvordan deres oplysninger bliver brugt, og (ii) med at udøve valg, som de måtte have vedrørende brugen af deres oplysninger. Klik, hvor relevant, på ikonet i vores målrettede annoncer for at få mere at vide om din evne til at fravælge eller begrænse brugen af din browsingadfærd til annonceringsformål. Du kan også udøve dit valg vedrørende brugen af cookies og lignende teknologier ved at klikke på banneret ”Administrér cookies”, der vises nederst til højre på vores websteder.
  • At bede os om ikke at sende dig markedsføring via e-mail ved at klikke på afmeldingslinket i markedsføringsmails, som du modtager fra os eller ved at kontakte os som angivet nedenfor. Du kan også fravælge modtagelse af markedsføringsmails fra Mastercard ved at klikke her.
  • For at fravælge anonymiseringen af dine personoplysninger til udførelse af dataanalyser bedes du klikke her.

  Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, har du muligvis ret til:

  • At anmode om indsigt i og modtage oplysninger om de personoplysninger, som vi behandler om dig, til at opdatere og berigtige unøjagtigheder i dine personoplysninger, til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, til at få oplysningerne anonymiseret, tilintetgjort eller slettet, hvis relevant, eller til at udøve din ret til dataportabilitet for nemt at overføre dine personoplysninger til en anden virksomhed. Derudover kan du muligvis også have ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, herunder i dit bopælsland, på din arbejdsplads, eller hvor en hændelse fandt sted.
  • At tilbagetrække eventuelt samtykke, som du tidligere har givet os vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, til enhver tid og gratis. Vi vil efterleve dine præferencer fremadrettet, og dette vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen, der fandt sted før tilbagetrækningen af dit samtykke.

  Hvis du bor i USA, kan du have yderligere rettigheder som beskrevet i vores amerikanske privatlivstillæg.

  For at få oplysninger om antallet af databeskyttelsesanmodninger, som Mastercard behandler i medfør af globale databeskyttelseslove, bedes du gennemgå afsnittet “Min Datarapport” på “Mine Data”-portalen

  Du kan fravælge visse behandlinger af dine personoplysninger, f.eks. via vores fravalgswebside.

  Bemærk, at denne liste muligvis ikke er udtømmende, hvilket betyder, at du kan have yderligere rettigheder i henhold til dine lokale love. Derudover kan ovenstående rettigheder under visse omstændigheder begrænses ved lokale lovkrav.

  For at opdatere dine præferencer, bede os om at fjerne dine oplysninger fra vores mailinglister eller indsende en anmodning om at udøve dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning bedes du kontakte os som angivet i afsnittet ”Sådan kontakter du os” nedenfor.

  Vi har udviklet Mastercards “Mine Data”-portal for at formidle udøvelsen af dine rettigheder. Du, eller en part, der er bemyndiget til at handle på dine vegne, kan udøve dine rettigheder på Mastercards “Mine Data”-portal eller ved at indsende en anmodning som beskrevet i afsnittet ”Sådan kontakter du os” nedenfor.

  Hvis vi ikke opfylder dine forventninger i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over vores databeskyttelsespraksisser, bedes du informere os herom, fordi det giver os en mulighed for at løse problemet. For at hjælpe os med at svare på din anmodning, bedes du tilvejebringe alle oplysninger om problemet. Vi forsøger at gennemgå og svare på alle klager inden for en rimelig tidsperiode og som påkrævet ved gældende lovgivning.

  Du bedes klikke på TRUSTe-seglet, hvis du vil vide mere om APEC-certificering og få adgang til tvistbilæggelse.

  Se oversigt

  5. Dataoverførsler

  Mastercard er en global virksomhed. Vi kan overføre dine personoplysninger til USA og andre lande, som måske ikke har de samme databeskyttelseslove som det land, hvor du oprindeligt tilvejebragte oplysningerne, men vi beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med denne globale databeskyttelseserklæring, eller som ellers oplyst til dig.

  Vi overholder gældende lovkrav, når vi overfører personoplysninger til andre lande end det land, hvor du befinder dig. Hvis du befinder dig i EØS, Storbritannien eller Schweiz, overfører vi dine personoplysninger i overensstemmelse med tilstrækkelighedsafgørelser, bindende virksomhedsregler, standardkontraktbestemmelser og andre dataoverførselsmekanismer.

  Se listen over lande, for hvilke Europa-Kommissionen har udstedt en tilstrækkelighedsafgørelse her.

  Se listen over lande, for hvilke den britiske regering har udstedt en tilstrækkelighedsafgørelse her.

  Se listen over lande, for hvilke det schweiziske forbundsråd har udstedt en tilstrækkelighedsafgørelse her.

  Mastercards databeskyttelsespraksisser, som er beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring, overholder APEC’s regelsystem for privatlivets fred på tværs af grænser (APEC Cross Border Privacy Rules System). APEC CBPR-systemet er et rammeværk for organisationer til at sikre beskyttelsen af personoplysninger, der overføres mellem deltagende APEC-økonomier. Flere oplysninger om APEC-rammeværket kan findes her.

  Mastercard er en global virksomhed. Vi kan overføre de personoplysninger, som vi indsamler om dig, til modtagere i andre lande end dit land, herunder USA, hvor vi har vores hovedkvarter. Disse lande har muligvis ikke de samme databeskyttelseslove som det land, hvor du oprindeligt tilvejebragte oplysningerne. Når vi overfører dine personoplysninger til andre lande, beskytter vi de pågældende oplysninger som beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring, som oplyst til dig på tidspunktet for dataindsamling eller som beskrevet i vores programspecifikke databeskyttelseserklæring.

  Vi overholder gældende lovkrav, herunder indhentelse af samtykke hvor påkrævet, når vi overfører personoplysninger til andre lande end det land, hvor du befinder dig. Nærmere bestemt har vi etableret og implementeret bindende virksomhedsregler ("BCR'er" - Binding Corporate Rules), som er blevet anerkendt af databeskyttelsesmyndigheder i EØS som ydende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, som vi behandler globalt. En kopi af vores bindende virksomhedsregler for EØS er tilgængelig her. Tilsvarende påberåber vi os også britiske BCR'er, når vi overfører personoplysninger uden for Storbritannien. En kopi af vores bindende virksomhedsregler for Storbritannien er tilgængelig her.

  Vi kan også overføre personoplysninger til lande, for hvilke der er udstedt tilstrækkelighedsafgørelser (se listen over lande, for hvilke Europa-Kommissionen har udstedt en tilstrækkelighedsafgørelse her), se listen over lande, som Det Schweiziske Forbundsråd har vurderet yder tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning her bruge kontraktmæssig beskyttelse til overførsel af personoplysninger til tredjeparter, såsom Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller tilsvarende i henhold til gældende lovgivning, eller påberåbe os andre dataoverførselsmekanismer, hvis relevant. Afhængigt af hvilket land du er bosiddende i, kan du kontakte os som angivet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor for at modtage en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi anvender til overførsel af personoplysninger uden for din retskreds.

  Derudover overholder Mastercards databeskyttelsespraksisser, som er beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring, APEC Cross Border Privacy Rules System. APEC CBPR-systemet er et rammeværk for organisationer til at sikre beskyttelsen af personoplysninger, der overføres mellem deltagende APEC-økonomier. Flere oplysninger om APEC-rammeværket kan findes her.

  Hvis du befinder dig på det kinesiske fastland, forstår du, at vi kan overføre de personoplysninger, som vi indsamler om dig, til modtagere i andre lande eller regioner end det kinesiske fastland, herunder Mastercard International Incorporated i USA, Mastercard Asia/Pacific Pte. Begrænset i Singapore og til andre tilknyttede selskaber som angivet her. Når vi foretager internationale overførsler af personoplysninger, sørger vi altid for at overholde kravene i gældende lovgivning.

  Se oversigt

  6. Sådan beskytter vi dine personoplysninger

  Vi opretholder passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og opbevarer dem kun i en begrænset periode.

  Sikkerheden af dine personoplysninger er vigtig for Mastercard. Vi er forpligtede til at beskytte de oplysninger, som vi indsamler. Vi opretholder rimelige organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte de personoplysninger, som du tilvejebringer, eller som vi indsamler, mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret tilintetgørelse, tab, ændring, adgang, videregivelse eller brug. Vi bruger SSL-kryptering på en række af vores websteder, hvorfra vi overfører visse personoplysninger.

  I tilfælde af en overtrædelse af vores sikkerhedsforanstaltninger vurderer vi omfanget af skade (hvis nogen) for enkeltpersoner og overholder rapporterings- og underretningsforpligtelser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Vi træffer også foranstaltninger til at slette dine personoplysninger eller opbevare dem i en form, der ikke gør det muligt at identificere dig, når disse oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi behandler dem, medmindre vi ved lov skal opbevare disse oplysninger i en længere periode. Ved fastlæggelse af opbevaringsperioden tager vi højde for forskellige kriterier, såsom den type af produkter og tjenester, du har anmodet om eller som er blevet leveret til dig, arten og længden af vores forhold til dig, mulig gentilmelding til vores produkter eller tjenester, indvirkningen på de tjenester, som vi leverer til dig, hvis vi sletter nogle oplysninger fra eller om dig, obligatoriske opbevaringsperioder, der er fastsat ved lov, samt forældelsesfristen.

  Se oversigt

  7. Funktioner og links til andre websteder

  Vores websteder kan indeholde links til tredjepartswebsteder, sociale medieværktøjer, widgets eller plug-ins, der giver mulighed for deling af webindhold, herunder IP-adresse, med tredjeparter og udbydere af sociale medier. Sådanne udbydere af sociale medier kan muligvis få kendskab til dit besøg, selvom du ikke er logget ind på din sociale mediekonto, eller selvom du ikke har en konto hos dem. I det omfang du besøger eller bruger linkede websteder eller funktioner, der ikke ejes eller kontrolleres af Mastercard, foreslår vi, at du gennemgår deres respektive privatlivserklæringer eller -politikker.

  Vores websteder kan indeholde links til andre websteder for at gøre det nemmere for dig at finde oplysninger. Vores websted kan også indeholde visse funktioner, som vi samarbejder med andre enheder om. Sådanne enheder kan få kendskab til dit besøg, uanset om du bruger disse funktioner. Disse websteder og funktioner, som kan omfatte sociale netværk og geografiske placeringsværktøjer, drives uafhængigt af Mastercard og er tydeligt identificeret som sådan. I det omfang eventuelle linkede websteder eller funktioner, som du besøger eller bruger, ikke ejes eller kontrolleres af Mastercard, foreslår vi, at du gennemgår webstedernes databeskyttelsespraksisser.

  Mastercard giver dig mulighed for at dele, linke til eller nævne ting på sociale medier om Mastercards produkter og tjenester. For eksempel kan du ”synes godt om” et tilbud via din Facebook-konto eller ”tweete” et tilbud ved hjælp af Twitter. Når du besøger et websted med en social medieknap, vil din browser etablere en direkte forbindelse til den pågældende udbyder af det sociale medie, og data vedrørende dit besøg, herunder IP-adresse, videregives til udbyderen af det sociale medie. Hvis du har en konto hos udbyderen af det sociale medie, kan udbyderen linke dit besøg til din konto, selv hvis du ikke er logget ind på din konto.

  Du kan også vælge at bruge visse funktioner på vores websteder, som du kan få adgang til gennem, eller om hvilke vi samarbejder med, andre enheder, der ellers ikke er tilknyttet Mastercard. Disse funktioner, herunder geografiske placeringsværktøjer, drives af tredjeparter og er tydeligt identificeret som sådan. Sociale medieudbydere såsom Facebook og Twitter og disse andre tredjeparter er uafhængige af Mastercard og deler ikke nødvendigvis samme politik som Mastercard vedrørende beskyttelse af privatlivets fred. Du bedes gennemgå deres privatlivserklæringer, hvis du beslutter dig for at bruge deres tjenester, og gennemgå indstillingerne for dine sociale mediekonti, hvis du ønsker at deaktivere visse funktioner.

  Se oversigt

  8. Børns privatliv

  Mastercards produkter og tjenester er ikke rettet mod, vil sandsynligvis ikke blive tilgået af, og er ikke beregnet til, børn under 16 år eller 18 år, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Mastercards produkter og tjenester er ikke rettet mod, vil sandsynligvis ikke blive tilgået af, og er ikke beregnet til børn. Mastercard kan dog behandle personoplysninger om børn under 16 eller 18 år med forælderen eller værgens samtykke, og med barnets samtykke, hvor påkrævet, eller baseret på et andet retsgrundlag i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du erfarer, at Mastercard behandler børns personoplysninger i strid med denne privatlivspolitik, kan du advare os på privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Se oversigt

  9. Opdateringer til denne globale databeskyttelseserklæring

  Denne globale databeskyttelseserklæring kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores databeskyttelsespraksisser.

  Denne globale databeskyttelseserklæring kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores praksisser med hensyn til personoplysninger. Vi vil offentliggøre en fremtrædende meddelelse på relevante websteder for at underrette dig om eventuelle vigtige eller væsentlige ændringer til vores globale databeskyttelseserklæring inden de træder i kraft, og angive øverst i meddelelsen, hvornår den sidst blev opdateret. Hvis vi opdaterer vores globale databeskyttelseserklæring, kan vi under visse omstændigheder søge dit samtykke.

  Se oversigt

  10. Sådan kontakter du os

  Du kan sende en e-mail til os og vores globale databeskyttelsesafdeling (Global Privacy Office) på privacyanddataprotection@mastercard.com. . Du kan også indsende en anmodning om at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger på Mastercards “Mine Data”-portal eller ved at sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Hvis du har eventuelle spørgsmål om, kommentarer til eller klager over denne globale databeskyttelseserklæring og vores databeskyttelsespraksisser, eller ønsker at opdatere dine privatlivspræferencer, bedes du sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com eller skrive til os på:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  USA

  Hvis du bor i en stat i USA, der anerkender databeskyttelsesrettigheder ved lov, kan du udøve dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning ved at indsende din anmodning på Mastercards “Mine Data”-portal, sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com eller ringe til vores gratisnummer: 1-833-244-4084. For at få flere oplysninger om udøvelse af disse rettigheder bedes du se vores amerikanske tillæg om persondatabeskyttelse.

  Hvis du befinder dig i Quebec, Canada, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på privacyanddataprotection@mastercard.com. For henvendelser om dit Mastercard-kort og dit køb skal du kontakte din finansielle institution eller forhandler. Se flere oplysninger, om hvordan du kontakter dem, på deres respektive websteder.

  Hvis du befinder dig i EØS, Storbritannien eller Schweiz, er Mastercard Europe SA den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (eller dataansvarlig). Du kan indsende din anmodning om at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger på Mastercards “Mine Data”-portal eller sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com, eller skrive til os på:

  Europe Data Protection Officer
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgien

  Hvis du befinder dig i Brasilien, er Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. enheden, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan indsende din anmodning om at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger på Mastercards “Mine Data”-portal eller sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com, eller skrive til os på:

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brasilien
  CEP 04794-000

  Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet (med undtagelse af det kinesiske fastland), Mellemøsten eller Afrika, er Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan indsende din anmodning om at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger ved at sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com, ringe til vores gratisnummer, der er angivet her eller skrive til os på:

  Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
  Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
  3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
  Singapore 189352

  Hvis du befinder dig i Sydafrika, kan du også sende din klage til den sydafrikanske informationstilsynsmyndighed på følgende:

  E-mail: complaints.IR@justice.gov.za
  Post: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
  Websted: https://www.justice.gov.za/inforeg/

  Hvis du befinder dig på det kinesiske fastland, er Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan indsende din anmodning om at udøve dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger ved at sende en e-mail til os på: privacyanddataprotection@mastercard.com eller skrive til os på:

  China Data Protection Officer
  Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
  Shanghai IFC, 8 Century Avenue
  Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

  Se oversigt