Skip to Content

Ikrafttrædelsesdato: 30/11/2022

SIKKERHED ER KERNEN I MASTERCARDS HISTORIE

Vores mål er konstant at beskytte alle, der er forbundet med Mastercard. Vores mission er klar. Hver dag, overalt, bruger vi vores teknologi og ekspertise til at gøre betalinger og digitale interaktioner sikre, enkle og smarte. Uanset om du er forbruger, forhandler, udsteder, virksomhed eller en organisation i den offentlige sektor, kan du være tryg ved at vide, at din sikkerhed og tryghed er vores førsteprioritet og centralt for alt, hvad vi gør.

Betalingsteknologier har aldrig været mere sikre, men kriminelle har aldrig været klogere, og de får yderligere muligheder i takt med overgangen til den digitale verden gennem digitale betalinger og andre digitale interaktioner, som sker i et hidtil uset tempo. I takt med at teknologien udvikler sig, er Mastercard fortsat på forkant med innovation og sikkerhed for at være et skridt foran kriminelle og holde dig sikker. Efterhånden som flere enheder bliver til e-handelsenheder, er det vores prioritet at sikre deres sikkerhed ved at opfordre alle innovatorer til at indbygge sikkerhed og tryghed fra starten, så vi bedre kan imødegå udfordringen med potentielle risici.

FLERE LAG AF TEKNOLOGI BESKYTTER BETALINGSTRANSAKTIONER OG DIGITALE INTERAKTIONER

Der findes ingen mirakelkur til at bekæmpe svindel, så vi bruger flere lag af sikkerhed for at beskytte alle transaktioner og, ud over betalinger, for at beskytte kunderne i alle digitale interaktioner. Vores teknologier, processer og ekspertise gør os i stand til at forebygge, opdage og bekæmpe trusler og samtidig forbedre oplevelsen i forbindelse med betalingsenheder og digitale interaktioner.

Vi har implementeret og opererer på fire lag for at beskytte betalingssystemet og vores kunders forretninger:

 • Forebyggelse: Sikring af enheder, data og netværk på en koordineret måde i hele branchen er med til at reducere risikoen for bedrageri betydeligt.
 • Identificering: Vi arbejder på at øge tilliden, da den vekslende verden af digitale forbindelser skaber nye forpligtelser til at identificere individer på sikker vis. Vores identitetsløsninger hjælper os med at levere en næsten gnidningsfri autentificeringsoplevelse. Vi understøtter ukompliceret identitetsverifikation i realtid på vores kunders vegne. Vi tilbyder unikke personlige digitale identitetstjenester, der kan bruges af både forbrugere og kunder.
 • Opdagelse: Vi udnytter kraften i vores netværk og vores teknologier til at overvåge transaktioner over hele verden og identificere transaktionssvindel, finansiel kriminalitet, kryptokriminalitet og cybertrusler. Vores omfattende pakke af værktøjer, der tilbydes finansielle institutioner, forhandlere og andre virksomheder, kan skræddersyes til deres kundegrundlag og omfatter alt fra værktøjer med kunstig intelligens, der er designet til at modellere og forudsige bedrageriscenarier, til realtidsscoring af bedrageri på salgsstedet, kryptovalutaintelligens og blockchain-løsninger og cyberhygiejneanalyse.
 • Erfaring: De tjenester, vi tilbyder, er alle fokuseret på at tilbyde den bedst mulige kunde- og forbrugeroplevelse - herunder vores globale nul-ansvars-beskyttelse. Vi opbygger gnidningsfri betalingsoplevelser og hjælper vores kunder med at differentiere digitale forbrugertilbud og undgå betalingsafvisninger, hvis en forbruger undlader at informere forhandleren om et erstatningskort. Håndtering af kortindehaverens livscyklus er også en vigtig komponent, som vi tilbyder, og som bidrager til at give en nemmere måde automatisk at erstatte de kort, der er registreret, når et nyt kort er udstedt.

VI BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER TIL FOREBYGGELSE OG OVERVÅGNING AF BEDRAGERI OG TIL AT LEVERE CYBERSIKKERHEDSLØSNINGER TIL VORES KUNDER

I forbindelse med mange af vores bedrageri- og sikkerhedsaktiviteter fungerer vi som databehandler på vegne af og efter instrukser fra finansielle institutioner og forhandlere. Mastercard International Incorporated og dets tilknyttede selskaber (samlet "Mastercard") behandler forskellige typer personoplysninger som dataansvarlig for at beskytte dig mod bedrageri. Hvis du befinder dig i EØS, Storbritannien eller Schweiz, er Mastercard Europe SA den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. "Personoplysninger" betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Dette kan omfatte:

 • Transaktionsdata, risikoscorer for bedrageri og autentificering, transaktionsrisikofaktorer, koder for risikoårsager, lokaliseringsdata, oplysninger om forhandler, købte varer, oplysninger om omstridte transaktioner og bekræftet svigagtig aktivitet.
 • Visse oplysninger indsamlet fra blockchainen, herunder blockchain-adresse, andre oplysninger om kryptovaluta-transaktioner og IP-adresse.
 • Visse oplysninger om dig, der indsamles via automatiserede midler såsom cookies og web beacons, når du interagerer med vores annoncer, mobilapps eller besøger vores websteder, sider eller andre digitale aktiver, f.eks. IP-adresse, browsertype, operativsystem, unik identifikator for mobilenheder, geografisk område, henvisende URL'er og oplysninger om handlinger eller interaktion med vores digitale aktiver.
 • Nogle af vores onlineprodukter og -tjenester omfatter også avanceret teknologi til forebyggelse af bedrageri ved hjælp af adfærdsdata baseret på dine interaktioner på enheden, f.eks. ansigtsgenkendelse, fingeraftryk, timing af tastetryk, scroll-position og musens placering.
 • Offentligt tilgængelige data, herunder enkeltmandsvirksomheders og kryptovalutavirksomheders informationsteknologi-profiler og aktiver, f.eks. domæner, lokaliseringsdata og cookies, kontaktoplysninger på offentlige websider eller domæneregistreringsoplysninger, statiske IP-adresser fra omdømmelister, sanktionslister og forfatterskab af offentliggjorte oplysninger om cybersikkerhedstrusler.
 • Oplysninger til identitetsbekræftelse, f.eks. navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, alder og nationalitet.
 • Oplysninger om bedrageri og risici i forbindelse med enkeltmandsvirksomheder, hovedindehavere af forhandlere og kryptovalutavirksomheder, som kan omfatte navn og kontaktoplysninger på virksomhedernes ledelsespersonale og bedrageriårsagskoder.

Vi indhenter de ovennævnte kategorier af personoplysninger fra forskellige kilder: fra finansielle institutioner og forhandlere, fra dine tjenesteudbydere, direkte fra dig, fra tredjeparter som beskrevet nedenfor eller fra din interaktion med vores digitale aktiver.

HVORDAN VI KAN BRUGE DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan bruge dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi behandler kun dine personoplysninger til nedenstående formål, når vi har et gyldigt retsgrundlag for behandlingen i overensstemmelse med gældende lovgivning, afhængigt af det land, du befinder dig i. Bemærk dog, at selv om nedenstående skema måske ikke angiver samtykke som retsgrundlag for hver enkelt behandlingsaktivitet, er samtykke i nogle lande det eneste eller mest hensigtsmæssige retsgrundlag for behandling af Personoplysninger, og i disse lande er vi afhængige af samtykke for alle behandlingsaktiviteter. I visse tilfælde kan dette samtykke indhentes fra dig på vores vegne af dit pengeinstitut, din forhandler, din tjenesteudbyder eller en anden partner.

Nedenstående skema beskriver de behandlingsaktiviteter, hvor vi optræder som dataansvarlig. Når vi fungerer som databehandler på vegne af finansielle institutioner, forhandlere eller andre partnere, der fungerer som dataansvarlige, er de finansielle institutioner, forhandlere eller andre partnere ansvarlige for at sikre et gyldigt retsgrundlag for databehandlingen. Se venligst deres respektive privatlivspolitikker for at få flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

  Behandlingsaktivitet

Retsgrundlag for behandling (hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning)

 • Beskytte dig og andre mod bedrageri, cyberhændelser og styrke cybermodstandsdygtigheden for dine aktiviteter, og styre risikoen for eksponering og franchisekvalitet.
 • Du har givet dit samtykke til brugen af dine personoplysninger; eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller andre regulatoriske forpligtelser; eller
 • Behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt, som du er part i; eller
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at forebygge og beskytte mod bedrageri, sikre vores netværk og de betalingstransaktioner, som vi behandler.
 • Overvågning og forebyggelse af bedrageri, uautoriserede transaktioner, krav og andre forpligtelser på vores betalingsnetværk samt overvågning og forebyggelse af bedrageri på blockchainen i forbindelse med kryptovaluta.
 • Du har givet dit samtykke til brugen af dine personoplysninger; eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller andre regulatoriske forpligtelser, eller
 • Behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at overvåge og forebygge bedrageri.
 • Autentificere dig og verificere din identitet.
 • Du har givet dit samtykke til brugen af dine personoplysninger; eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller andre regulatoriske forpligtelser, eller
 • Behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt, som du er part i, eller
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at autentificere dig og verificere din identitet.
 • Opretholde integriteten og sikkerheden i vores betalingsnetværk.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller andre regulatoriske forpligtelser, eller
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger til at opretholde integriteten og sikkerheden i vores betalingsnetværk.
 • Overholde retlige forpligtelser, herunder i henhold til gældende lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller andre regulatoriske forpligtelser, eller
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger til at overholde retlige forpligtelser.
 • Gennemføre intern forskning og udvikling med henblik på at evaluere og forbedre vores opdagelse, forebyggelse og overvågning af bedrageri, samt vores cyberresiliens aktiviteter og produkter.
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at gennemføre intern forskning og udvikling med det formål at forebygge og beskytte mod bedrageri, sikre vores netværk og de betalingstransaktioner, som vi behandler.
 • Aggregering af nogle af dine personoplysninger for at skabe regelbaserede modeller eller modeller baseret på kunstig intelligens til at identificere tidligere og potentielle fremtidige mønstre for bedrageri eller hvidvaskning af penge for at tilbyde avancerede funktioner til forebyggelse af bedrageri og hvidvaskning samt sikkerhedsfunktioner til finansielle institutioner, forhandlere, kunder og partnere. Vi bruger maskinlæring til at analysere og identificere svigagtige eller ulovlige transaktioner. Brugen af disse modeller kan føre til, at din finansielle institution, forhandler eller tjenesteudbyder træffer beslutninger om, hvorvidt din identitet skal verificeres eller din betaling skal autoriseres.
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger med henblik på at samle personoplysninger og skabe modeller til at identificere, forhindre og beskytte vores kunder og betalingsøkosystemet mod bedrageri.

HVORDAN VI DELER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan dele dine data med tredjeparter, herunder finansielle institutioner, udbydere af identitetsverifikationstjenester, udbydere af bedragerioplysningstjenester, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, offentlige registre, kreditbureauer, ejendomsfiler, telekommunikationsoperatører, overvågningslister, udbydere af geo-visualiseringstjenester. Vi sikrer, at dine personoplysninger kun bruges til ovennævnte formål underlagt strenge databeskyttelses- og sikkerhedsforpligtelser gennem vores kontrakter med sådanne tredjeparter.

DINE RETTIGHEDER, HVORDAN DU KONTAKTER OS, OG YDERLIGERE OPLYSNINGER OM VORES PRAKSIS

Du har visse rettigheder og valgmuligheder med hensyn til de personoplysninger, som vi opbevarer om dig. For at få flere oplysninger om dine rettigheder, kan du kontakte os eller få mere at vide om, hvordan vi deler, overfører, opbevarer eller beskytter dine personoplysninger, ved at læse vores Globale Privatlivspolitik. Du eller en part, der er bemyndiget til at handle på dine vegne, kan udøve dine rettigheder, som er beskrevet i den Globale Privatlivspolitik, ved at sende os en e-mail på: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Denne meddelelse om bedrageri og sikkerhed indeholder yderligere oplysninger om visse aspekter af behandlingen af personoplysninger, der er omfattet af vores Globale Privatlivspolitik. Nogle af de sikkerhedsløsninger, samt bedrageriforebyggelses- og overvågningsløsninger, der er nævnt ovenfor, kan have deres egen specifikke privatlivspolitik. Se venligst disse for flere oplysninger. For forespørgsler om dit Mastercard-kort og dine køb bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din forhandler. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontakter dem, på deres websteder.