Mastercard® - Global databeskyttelseserklæring

Ikrafttrædelsesdato: 6/6/2019

Mastercard International Incorporated og dets associerede selskaber (samlet benævnt "Mastercard") respekterer dit privatliv.Denne globale databeskyttelseserklæring beskriver de typer af Personoplysninger, som vi indsamler, de formål, hvortil vi indsamler de pågældende Personoplysninger, de andre parter, som vi kan dele dem med, og de foranstaltninger, som vi træffer for at beskytte oplysningerne. Den fortæller dig også om dine rettigheder og valg med hensyn til dine Personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os vedrørende vores databeskyttelsespraksisser.

Bemærk, at vi også handler på vegne af og efter instrukser fra finansielle enheder, handlende og andre parter, der handler som dataansvarlige, herunder for at behandle betalingstransaktioner. Der henvises til de respektive persondatapolitikker for mere information om behandlingen af dine Personoplysninger i disse sammenhænge.

Vores databeskyttelsespraksisser kan variere i de lande, hvor vi driver virksomhed, for at afspejle lokale praksisser og lovkrav. Specifikke databeskyttelseserklæringer kan gælde for nogle af vores produkter og tjenester. Besøg websiden eller det digitale aktiv for det specifikke produkt eller den specifikke tjeneste for at få mere at vide om vores databeskyttelses- og informationspraksisser i forhold til det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste.

TRUSTe TRUSTe


1. Personoplysninger, som vi kan indsamle

"Personoplysninger" betyder enhver form for information om en identificeret eller identificérbar fysisk person. Eksempler på Personoplysninger omfatter: navn, e-mailadresse, IP-adresse, personligt kontonummer og telefonnummer. Vi kan indsamle følgende Personoplysninger:

 • Transaktionsoplysninger, såsom personligt kontonummer, forhandlerens navn og placering, datoen og det samlede beløb for transaktionen, og andre oplysninger fra finansielle institutioner eller forhandlere, når vi handler på deres vegne.
 • Produkt- og tjenesteoplysninger, såsom registrerings- og betalingsoplysninger, og programspecifikke oplysninger, når du anmoder om produkter eller tjenester direkte fra os eller deltager i markedsføringsprogrammer.
 • Brug af hjemmeside, enhed og mobilapp og lignende oplysninger indsamlet via automatiserede midler, såsom cookies og lignende teknologier.
 • Jobansøgninger og relaterede oplysninger, når du ansøger om et job hos os.
 • Arbejdskontaktoplysninger, når du arbejder for en af vores samarbejdspartnere.

I denne globale databeskyttelseserklæring betyder "Personoplysninger" enhver form for information om en identificeret eller identificérbar fysisk person. Eksempler på Personoplysninger omfatter: navn, e-mailadresse, IP-adresse, personligt kontonummer og telefonnummer. Vi kan indhente forskellige typer af Personoplysninger vedrørende dig i de situationer, der beskrives nedenfor.

Personoplysninger, som vi modtager fra finansielle institutioner, forhandlere, og andre partnere i forbindelse med Mastercards produkter eller tjenester

Som behandler af betalingstransaktioner og udbyder af relaterede tjenester indsamler vi en begrænset mængde oplysninger i forbindelse med dine betalingstransaktioner, såsom det personlige kontonummer, forhandlerens navn og placering, datoen og det samlede beløb for transaktionen. Det skal bemærkes, at vi som regel ikke behøver eller indsamler kortindehaverens navn eller andre kontaktoplysninger for at behandle betalingstransaktioner.

For visse produkter og tjenester gælder derudover, at dine finansielle institutioner, de forhandlere, hvor du foretager en transaktion eller andre partnere kan give os yderligere oplysninger om dig, eller vi kan indsamle dem direkte fra dig for at levere disse produkter og tjenester til dig på deres vegne, understøtte deres virksomhed eller udføre behandlingsaktiviteter på deres vegne.

I de ovennævnte situationer handler vi på vegne af og under instrukser fra finansielle institutioner, forhandlere og andre partnere, der fungerer som dataansvarlige. Medmindre andet følger af lov, behandler vi dine Personoplysninger for at behandle betalingstransaktioner eller til de formål, der er aftalt mellem Mastercard og de finansielle institutioner, forhandlere og andre partnere. Se venligst deres respektive databeskyttelsespolitik for at få flere oplysninger vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger.

Personoplysninger, som vi indsamler, når vi leverer Mastercards produkter og tjenester direkte til dig

Mastercard kan levere produkter og tjenester direkte til dig, såsom markedsføringsprogrammer, belønningsprogrammer, eWallets, forudbetalte tjenester, lokaliseringsprogrammer og biometriske godkendelsesværktøjer. For at drage fordel af et eller flere af disse produkter og tjenester, kan du afgive oplysninger direkte til os via forskellige midler, herunder: (i) via vores hjemmesider og digitale aktiver, (ii) som svar på markedsførings- eller andre meddelelser, (iii) ved at tilmelde dig et Mastercard-produkt eller en Mastercard-tjeneste, eller (iv) gennem din deltagelse i et tilbud, et program eller en kampagne. Vi kan også indsamle personlige oplysninger om dig gennem din brug af vores produkter eller tjenester, fra selskaber, som bruger eller formidler vores produkter eller tjenester, fra offentligt tilgængelige kilder eller fra tredjepartspartnere. Dine Personoplysninger kan også videregives til os af din finansielle institution, forhandler eller andre samarbejdspartnere.

Nedenfor er et overblik over de typer af Personoplysninger, som vi kan indsamle i forbindelse med programmer, som vi tilbyder direkte til dig. Hvert program er forskelligt, så hvor det er relevant, henvises der til den relevante programspecifikke databeskyttelseserklæring for yderligere oplysninger om brugen af dine Personoplysninger til det pågældende specifikke program.

 • Registrerings- og betalingsoplysninger: Vi kan indsamle dine kontaktoplysninger (såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer, fakturerings- eller forsendelsesadresse), brugernavn og adgangskode, alder, fødselsdato, køn og familiestatus, sprogpræferencer, personligt kontonummer, forhandlers navn og placering, dato og samlet beløb for transaktionerne, kortets udløbsdato og kortets sikkerhedskode.
 • Oplysninger, som vi behandler for at gøre programmet tilgængeligt for dig:Vi kan indsamle forskellige typer af Personoplysninger afhængigt af programmet. For eksempel kræver programmer, der er beregnet til at tilbyde dig placeringsbaserede tjenester, som regel indsamling af din adresse eller placering. Tilsvarende kan programmer, der er beregnet til at give dig mulighed for autentifikation, for eksempel via ansigts- eller fingeraftryksgenkendelse, kræve behandling af dit foto og/eller dine biometriske data. Alle disse programmer er frivillige, og dine Personoplysninger indsamles kun, hvis du abonnerer på sådanne programmer.
 • Andre oplysninger, som du vælger at afgive:Du kan vælge at afgive andre oplysninger, såsom forskellige typer af indhold (f.eks. fotos, artikler, kommentarer), kontaktoplysninger til venner eller andre personer, som du gerne vil have, vi kontakter, indhold, som du stiller til rådighed gennem sociale mediekonti eller medlemskaber hos tredjeparter, eller eventuelle andre oplysninger, som du vil dele med os.

Derudover kan vi indsamle eller behandle Personoplysninger til forebyggelse og overvågning af svig, risikostyring, tvistbilæggelse og andre relaterede formål. Sådanne oplysninger kan omfatte det personlige kontonummer, forhandlerens navn og placering, dato og samlet beløb for transaktionerne, IP-adresse, svig-score, placeringsoplysninger, forhandleroplysninger, købte varer og oplysninger om tvisten. For flere oplysninger bedes du klikke her.

Personoplysninger, som vi indhenter fra din interaktion med MasterCards annoncer, hjemmesider, apps eller andre digitale aktiver

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan indsamle visse oplysninger om dig via automatiserede midler såsom cookies og web-beacons, når du interagerer med vores annoncer, mobilapps eller besøger vores hjemmesider, sider eller andre digitale aktiver. Oplysningerne, som vi indsamler på denne måde, kan omfatte: IP-adresse, browsertype, operativsystem, mobilenhedsidentifikator, geografisk område, henvisende webadresser og oplysninger om trufne handlinger eller interaktion med vores digitale aktiver. En "cookie" er en tekstfil placeret på en computers harddisk af en webserver. Et "web-beacon", også kendt som et internet-tag, pixel tag eller klar GIF, er en teknologi, der hjælper os med at identificere, når indhold er blevet tilgået eller besøgt.

Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores onlineprodukter og -tjenester ved at vurdere, hvor mange brugere, der får adgang til eller bruger vores onlineprodukter og -tjenester, hvilket indhold, produkter og funktioner i vores onlineprodukter og -tjenester, som er af størst interesse for vores besøgende, hvilke typer af tilbud vores kunder gerne vil se, og hvordan vores onlineprodukter og -tjenester præsterer fra et teknisk perspektiv. Vi kan f.eks. bruge tredjeparters webanalysetjenester på vores hjemmesider og mobilapps, såsom Adobe Omniture. Analyseudbyderne, der administrerer disse tjenester, bruger teknologier såsom cookies og web-beacons til at hjælpe os med at analysere, hvordan besøgende bruger vores hjemmesider og apps.

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan også indsamle oplysninger om dig i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, herunder tilbud, præmielodtrækninger, konkurrencer og kampagner. Oplysningerne, der indsamles til disse formål kan omfatte dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer), elektroniske identifikationsoplysninger (f.eks. brugernavn, adgangskode, sikkerhedsspørgsmål, IP-adresse), og oplysninger indsamlet i forbindelse med online-markedsføringsprogrammer (f.eks. personlige karakteristika, livsvaner, forbrugsvaner, interesser, placeringsoplysninger og stemme- og billedoptagelser).

Vi, vores tjenesteudbydere og partnere kan også indsamle oplysninger om dig med henblik på at levere indhold og annoncering til dig, der er skræddersyet til dine individuelle interesser. Oplysninger, der indsamles til disse formål kan omfatte nærmere oplysninger om ting såsom de bestemte sider eller annoncer, som du ser på vores hjemmesider og apps, og de handlinger, som du foretager på vores hjemmesider og apps.

Derudover omfatter nogle af vores onlineprodukter og -tjenester avanceret teknologi til forebyggelse af svig, der bruger adfærdsbaserede oplysninger, såsom timing af tastetryk, enhedsaccelerometer, rulleposition og museplacering.

Se venligst afsnittet “Dine rettigheder og valg” i denne globale databeskyttelseserklæring for at få mere at vide om dine valg.

Da der endnu ikke er opnået enighed om, hvordan virksomheder skal reagere på webbrowserbaserede do-not-track ("DNT")-mekanismer, reagerer Mastercard ikke på webbrowserbaserede DNT-signaler på nuværende tidspunkt. For at få mere at vide om browsersporingssignaler og DNT, bedes du besøge http://www.allaboutdnt.com.

Personoplysninger, som vi indsamler, når du ansøger om et job hos os

Hvis du ansøger om et job hos Mastercard, kan vi indsamle visse Personoplysninger fra dine jobansøgninger på vores karrierehjemmeside, såsom dine kontaktoplysninger (herunder navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer), jobhistorik, CV, kontaktoplysninger til dine jobanbefalinger og eventuelle andre Personoplysninger, som du vælger at indsende sammen med din ansøgning.

Personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vores forretningsforhold til en finansiel institution, forhandler eller anden enhed, der samarbejder med Mastercard

Vi kan indsamle Personoplysninger fra enkeltpersoner, der arbejder for en af vores samarbejdspartnere (herunder finansielle institutioner, forhandlere, kunder, leverandører og andre partnere), herunder navn, jobtitel, afdeling og navn på organisation, arbejds-e-mail og postadresser, arbejdstelefonnummer, svar på sikkerhedsspørgsmål, sikkerhedsadgangskoder og andre legitimationsoplysninger. Vi kan bruge disse oplysninger til at levere produkter og tjenester direkte til finansielle institutioner, erhvervskunder, forhandlere, kunder og partnere, til at administrere vores forretningsforhold og regnskabsaflæggelse, til franchiseudvikling og -integritet, til markedsføring og overholdelse af gældende lovgivning, samt til regnskabs-, revisions- og faktureringsformål.

Se resumé

2. Sådan kan vi bruge dine Personoplysninger

Vi kan bruge dine Personoplysninger til at:

 • Behandle dine betalingstransaktioner.
 • Beskytte mod samt forebygge svig og andre juridiske eller informationssikkerhedsrisici.
 • Levere og kommunikere med dig om produkter og tjenester, der tilbydes af Mastercard, finansielle institutioner, forhandlere og partnere.
 • Levere personaliserede tjenester og anbefalinger til dig.
 • Drive, evaluere og forbedre vores forretning, herunder anonymisering og analyse.
 • Behandle din jobansøgning.
 • Opfylde andre formål, som vi giver specifikt varsel om på tidspunktet for indsamling, og som ellers tilladt eller påkrævet ved lov.

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, bruger vi kun dine Personoplysninger med dit samtykke, hvor det er nødvendigt for at levere produkter og tjenester til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, eller når der er en legitim interesse, der nødvendiggør brugen.

Vi kan bruge Personoplysningerne, som vi indsamler om dig, til at:

 • Behandle dine betalingstransaktioner (herunder godkendelse, clearing, tilbageførsler og andre relaterede tvistbilæggelsesaktiviteter).
 • Beskytte mod og forhindre svig, uautoriserede transaktioner, fordringer og andre passiver, og styre risikoeksponering og franchisekvalitet med hensyn til integriteten og sikkerheden af vores betalingsnetværk.
 • Oprette og administrere eventuelle konti, som du måtte have hos os, bekræfte din identitet, levere vores tjenester og svare på dine henvendelser.
 • Levere, administrere og kommunikere med dig om produkter, tjenester, tilbud, programmer og kampagner fra Mastercard, finansielle institutioner, forhandlere og partnere (herunder konkurrencer, præmielodtrækninger og andre markedsføringsaktiviteter). Hvis du oplyser dit telefonnummer, kan vi kontakte dig ved hjælp af et automatisk telefonopkaldssystem i det omfang det er tilladt ved gældende lov.
 • Oprette og udgive virksomhedsfortegnelser (som kan omfatte virksomhedskontaktoplysninger).
 • Drive, evaluere og forbedre vores forretning (herunder udvikle nye produkter og tjenester, såsom nye programmer, der er beregnet til at gøre det lettere for kortindehavere at foretage betalinger med et Mastercard-kort baseret på oplysninger, der angiver hvilke funktioner, der ville appellere til dig og vores kunder, eller produkter beregnet til at forbedre sikkerheden af betalingstransaktioner, styre vores kommunikation, fastslå effektiviteten af og optimere vores annoncering, analysere vores produkter, tjenester, hjemmesider, mobilapps og andre digitale aktiver for at formidle deres funktionalitet og udføre due diligence-gennemgange, regnskabsføring, revision, fakturering, afstemning og indsamlingsaktiviteter).
 • Levere personaliserede tjenester og anbefalinger til dig. Vi kan f.eks. bruge dine Personoplysninger, såsom din e-mailadresse og din interaktion med vores hjemmeside til at analysere dine præferencer, interesser og adfærd for at beslutte at levere skræddersyet indhold til dig og de mest relevante tilbud, anbefalinger og e-mailmeddelelser om et specifikt produkt fra Mastercard, finansielle institutioner, forhandlere og partnere.
 • Anonymisere Personoplysninger og udarbejde og levere aggregerede datarapporter, der viser anonymiserede oplysninger (herunder sammenstillinger, analyser, analytiske og prædiktive modeller og regler, samt andre aggregerede rapporter) med det formål at informere vores finansielle institutioner, forhandlere og andre kunder og partnere om tidligere og potentielle fremtidige forbrugsmønstre, svig og andre indsigter, der kan udledes fra disse oplysninger.
 • Evaluere din interesse i ansættelse og kontakte dig vedrørende mulig ansættelse hos Mastercard.
 • Håndhæve vores betingelser for brug eller såfremt nødvendigt for at fastslå, udøve og forsvare juridiske rettigheder.
 • Som påkrævet i medfør af gældende love og forordninger, herunder for at overholde Know Your Customer-regler (Kend Dine Kunder-regler), krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og korruption, sanktionsscreening, eller som følge af ethvert retsligt skridt eller efter anmodning fra retshåndhævende eller offentlige myndigheder med eller som påberåber sig kompetence over Mastercard eller Mastercards associerede selskaber.
 • Overholde branchestandarder og vores politikker.
 • Til andre formål, hvorom vi giver særlig meddelelse på tidspunktet for indsamling.

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Schweiz, behandler vi kun dine Personoplysninger til de ovennævnte formål, når vi har et gyldigt retligt grundlag for behandlingen, herunder hvis:

 • Du har givet dit samtykke til brugen af dine Personoplysninger. For eksempel kan vi søge at indhente dit samtykke til vores brug af cookies eller lignende teknologier, til at sende dig markedsføringsmeddelelser eller personalisere vores tilbud, eller til at behandle Personoplysninger, der anses for følsomme i henhold til gældende lovgivning.
 • Vi skal bruge dine Personoplysninger til at levere produkter og tjenester til dig eller til at svare på dine henvendelser.
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på overholdelse af en retlig forpligtelse eller andre forskriftsmæssige forpligtelser, såsom for at forebygge og overvåge svig i betalingstransaktioner.
 • Vi eller en tredjepart har en legitim interesse i at bruge dine Personoplysninger, såsom for at sikre og forbedre sikkerheden og ydeevnen af vores produkter og tjenester, for at beskytte mod samt forebygge svig og for at anonymisere Personoplysninger og udføre dataanalyser.

Vi vil ikke gøre dig til genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, der har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til behandlingen, behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Mastercard, eller vi er juridisk forpligtede til at bruge dine Personoplysninger på denne måde, for eksempel for at forhindre svig.

Hvis du giver os eventuelle oplysninger eller materiale vedrørende en anden fysisk person, skal du fra tid til anden sørge for, at delingen med os og vores videre anvendelse som beskrevet for dig er i overensstemmelse med gældende love, så du bør f.eks. behørigt informere den pågældende enkeltperson om behandlingen af hans/hendes Personoplysninger og indhente hans/hendes samtykke, i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning.

Se resumé

3. Sådan deler vi dine Personoplysninger

Vi kan dele Personoplysninger med:

 • Mastercards hovedkvarter i USA, vores associerede selskaber og andre enheder inden for Mastercards koncernselskaber.
 • Tjenesteudbydere, der handler på vores vegne.
 • Andre deltagere i betalingssystemet, herunder finansielle institutioner og forhandlere.
 • Tredjeparter til overvågning og forebyggelse af svig eller andre formål, der er påkrævet ved lov.
 • Tredjeparter, hvis funktioner du bruger i forbindelse med vores produkter og tjenester eller med dit samtykke.
 • Andre enheder, som påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller i tilfælde af et salg eller en overførsel af vores forretning eller aktiver.

Vi sælger eller videregiver ikke på anden måde Personoplysninger, som vi indsamler om dig, undtagen som beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring, som oplyst dig på tidspunktet for dataindsamling eller som beskrevet i vores programspecifikke databeskyttelseserklæring.

Vi overfører Personoplysninger globalt inden for de associerede Mastercard-selskaber i overensstemmelse med vilkårene i denne globale databeskyttelseserklæring eller som ellers oplyst på tidspunktet for indsamling af oplysningerne. Hvis du er bosiddende i EØS eller Schweiz, overfører vi dine Personoplysninger i overensstemmelse med Mastercards bindende virksomhedsregler, som kan findes her.

Vi kan også dele dine Personoplysninger:

 • Med finansielle institutioner og andre enheder, der udsteder betalingskort eller forhandlere med henblik på at behandle betalingstransaktioner og udføre andre aktiviteter, som du anmoder om.
 • Med enheder, der samarbejder med Mastercard eller hjælper Mastercard med at levere sine produkter og tjenester, herunder til forebyggelse og overvågning af svig og tredjepartsidentifikationstjenester, for at sikre sikkerheden af transaktioner og vores betalingsbehandlingssystem.
 • Når vi fungerer som en tjenesteudbyder for tredjeparter og tilvejebringer Personoplysninger for dem, som vi behandler på deres vegne.
 • Med vores tjenesteudbydere, der udfører tjenester på vores vegne til de formål, der er beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring (eller i den gældende programspecifikke databeskyttelseserklæring). Vi kræver ved kontrakt, at disse tjenesteudbydere kun behandler Personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og som nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kræver også, at de beskytter sikkerheden og fortroligheden af de Personoplysninger, som de behandler på vores vegne, ved at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og fortrolighedsforpligtelser, der forpligter medarbejdere med adgang til Personoplysninger.
 • Med tredjeparter, hvis funktioner du bruger i forbindelse med vores produkter og tjenester, herunder sociale netværk.
 • Med andre tredjeparter med dit samtykke.
 • Som krævet i henhold til gældende lovgivning eller retlig procedure, eller når vi mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte enkeltpersoners vitale interesser, for at håndhæve vores vilkår og betingelser, beskytte Mastercard mod skade eller økonomisk tab, eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk konstateret svigagtig eller ulovlig aktivitet.
 • I tilfælde af at vi sælger eller overfører hele eller en del af vores forretning eller aktiver. Skulle et sådant salg eller en overførsel forekomme, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at bede erhververen om at bruge Personoplysninger, som du har afgivet til os på en måde, der er i overensstemmelse med vores globale databeskyttelseserklæring. Efter et sådant salg eller overførsel kan du kontakte den enhed, hvortil vi har overført dine Personoplysninger med eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen af de pågældende oplysninger.

Se resumé

4. Dine rettigheder og valg

Afhængigt af dit bopælsland kan du muligvis vælge eller have ret til at:

 • Fravælge visse indsamlinger eller behandlinger af dine Personoplysninger, herunder brugen af cookies og lignende teknologier, behandlingen af dine Personoplysninger til markedsføringsformål, og anonymiseringen af dine Personoplysninger til dataanalyser
 • Få adgang til dine Personoplysninger, berigtige dem, begrænse eller gøre indsigelse mod deres behandling, eller anmode om deres sletning.
 • Modtage de Personoplysninger, som du har afgivet til os, for at sende dem til et andet selskab.
 • Tilbagetrække ethvert afgivet samtykke.
 • Indgive eventuel klage til din tilsynsmyndighed.

Hvis du er bosiddende i EØS eller Schweiz, kan du udøve dine rettigheder på Mastercards “My Data Center"-portal eller indsende en anmodning som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Hvis du er bosiddende uden for EØS eller Schweiz, kan du indsende en anmodning som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Du har visse rettigheder vedrørende de Personoplysninger, som vi behandler om dig, og visse valg med hensyn til, hvilke Personoplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi kommunikerer med dig.

Du kan vælge:

 • Ikke at afgive Personoplysninger til Mastercard ved ikke at udføre betalingstransaktioner eller afgive Personoplysninger direkte til os. Når vi indsamler Personoplysninger fra dig, angiver vi, hvorvidt og hvorfor det er nødvendigt at afgive dem til os, samt konsekvenserne ved at undlade at gøre det. Hvis du ikke afgiver Personoplysninger, kan du muligvis ikke drage fordel af det komplette udvalg af Mastercard-produkter og -tjenester, og vi kan muligvis ikke levere Mastercard-produkterne eller -tjenesterne til dig, hvis disse oplysninger er nødvendige for at levere dem til dig, eller hvis vi er retligt forpligtede til at indsamle dem i forbindelse med levering af et sådant produkt eller en sådan tjeneste.
 • At fravælge indsamlingen og brugen af visse oplysninger, som vi indsamler om dig via automatiserede midler, når du besøger vores hjemmesider eller bruger vores apps. I visse jurisdiktioner kan du udøve dit valg vedrørende brug af cookies og lignende teknologier via værktøjet Cookie-samtykke, der vises nederst til højre på Mastercard-hjemmesider. Din browser kan fortælle dig, hvordan du bliver underrettet om og fravælger at få bestemte typer af cookies placeret på din enhed. Bemærk at uden visse cookies kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmesider, apps eller onlinetjenester.
 • At fravælge visse anvendelser af oplysninger, som vi indsamler om dig via automatiserede midler, når du besøger tredjepartshjemmesider og interagerer med vores annoncer. Vi kan bruge tjenesteudbydere til at vise annoncer på de pågældende tredjepartshjemmesider. Disse annoncer kan tilpasses og vises baseret på brugen af oplysninger, som vi og vores partnere har indsamlet på vores hjemmesider og apps. Derudover kan nogle af vores tjenesteudbydere og partnere indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af tredjepartshjemmesider for at tilpasse og vise disse annoncer. Mastercard-annoncer leveres nogle gange med ikoner, der hjælper forbrugere (i) med at få mere at vide om, hvordan deres oplysninger bliver brugt, og (ii) med at udøve valg, som de måtte have vedrørende brugen af deres oplysninger. Klik venligst her eller, hvor relevant, på ikonet i vores målrettede annoncer for at få mere at vide om dine muligheder for at fravælge eller begrænse brugen af din browsingadfærd til annonceringsformål.
 • At bede os om ikke at sende dig markedsføring via e-mail ved at klikke på afmeldingslinket i markedsføring-e-mails, som du modtager fra os eller ved at kontakte os som angivet nedenfor. Du kan også fravælge modtagelse af markedsføring-e-mails fra Mastercard ved at klikke her.
 • At fravælge anonymiseringen af dine Personoplysninger til udførsel af dataanalyser ved at klikke her.

I visse jurisdiktioner har du muligvis ret til:

 • At anmode om adgang til og modtage oplysninger om de Personoplysninger, som vi behandler om dig, til at opdatere og rette unøjagtigheder i dine Personoplysninger, til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger, til at få oplysningerne anonymiseret eller slettet, hvor relevant, eller til at udøve din ret til dataportabilitet for nemt at overføre dine Personoplysninger til et andet selskab. Derudover kan du muligvis også have ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, herunder i dit bopælsland, på din arbejdsplads, eller hvor en hændelse fandt sted.
 • At tilbagetrække ethvert samtykke, som du tidligere har givet os vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger, til enhver tid og gratis. Vi vil anvende dine præferencer fremadrettet, og dette vil derfor ikke påvirke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen af dit samtykke.

Du kan fravælge visse behandlinger af dine Personoplysninger, f.eks. via vores opt-out hjemmeside.

Disse rettigheder kan under visse omstændigheder være begrænsede af lokale lovkrav.

For at opdatere dine præferencer, bede os om at fjerne dine oplysninger fra vores mailinglister eller indsende en anmodning om at udøve dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet "Sådan kontaker du os" nedenfor.

Hvis du er bosiddende i EØS eller Schweiz, kan du udover at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontaker du os" nedenfor også benytte "My Data Center"-portal for at formidle udøvelsen af dine rettigheder.

Hvis du er bosiddende uden for EØS eller Schweiz, kan du kontakte os som angivet i afsnittet "Sådan kontaker du os" nedenfor for at formidle udøvelsen af dine rettigheder.

Hvis vi ikke opfylder dine forventninger i forbindelse med behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over vores databeskyttelsespraksisser, bedes du informere os herom, fordi det giver os en mulighed for at løse problemet. For at hjælpe os med at svare på din anmodning, bedes du angive alle detaljer om problemet. Vi forsøger at gennemgå og svare på alle klager inden for rimelig tid og som påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Du kan klikke på TRUSTe’s fortrolighedssegl, hvis du vil vide mere om APEC-certificering og adgang til Tvistbilæggelse.

Se resumé

5. Dataoverførsler

Mastercard er et globalt selskab. Vi kan overføre dine Personoplysninger til USA og andre lande, som måske ikke har de samme databeskyttelseslove som det land, hvor du oprindeligt gav oplysningerne, men vi beskytter dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne globale databeskyttelseserklæring, eller som ellers oplyst til dig.

Hvis du er bosiddende i EØS, behandler vi dine Personoplysninger i overensstemmelse med vores bindende virksomhedsregler og andre mekanismer til dataoverførsel

Mastercard’s databeskyttelsespraksisser, som er beskrevet i denne Globale databeskyttelseserklæring, overholder APEC Cross Border Privacy Rules System. APEC CBPR-systemet er et rammeværk til organisationer for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, der overførest mellem deltagende APEC-økonomier. Mere information om APEC-rammeværket kan findes på: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Mastercard er et globalt selskab. Vi kan overføre de Personoplysninger, som vi indsamler om dig, til modtagere i andre lande end dit land, herunder USA, hvor vi har hovedkontor. Disse lande har muligvis ikke de samme databeskyttelseslove som det land, hvor du oprindeligt gav oplysningerne. Når vi overfører dine Personoplysninger til andre lande, beskytter vi de pågældende oplysninger som beskrevet i denne globale databeskyttelseserklæring, som oplyst til dig på tidspunktet for dataindsamling eller som beskrevet i vores programspecifikke databeskyttelseserklæring.

Vi overholder gældende lovkrav, der yder tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for overførslen af Personoplysninger til andre lande end det land, hvor du er bosiddende. Vi har især fastlagt og implementeret et sæt bindende virksomhedsregler ("BCR'er" - Binding Corporate Rules) som er blevet anerkendt af EØS-databeskyttelsesmyndigheder som ydende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de Personoplysninger, som vi behandler globalt. En kopi af vores BCR'er kan findes her. Vi kan også overføre Personoplysninger til lande, for hvilke der er udstedt afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, anvende kontraktmæssige beskyttelser for overførslen af Personoplysninger til tredjeparter, såsom EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller tilsvarende i henhold til gældende lovgivning, eller påberåbe os tredjeparters certificering til EU-USA eller Schweiz-USA Privacy Shield-aftalen, hvor relevant. Du kan kontakte os som angivet i afsnittet"Sådan kontakter du os" nedenfor for at få en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi anvender som grundlag for overførsel af Personoplysninger ud af EØS.

Derudover overholder Mastercard’s databeskyttelsespraksisser, som er beskrevet i denne Globale databeskyttelseserklæring, APEC Cross Border Privacy Rules System. APEC CBPR-systemet er et rammeværk til organisationer for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, der overførest mellem deltagende APEC-økonomier. Mere information om APEC-rammeværket kan findes på: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Se resumé

6. Sådan beskytter vi dine Personoplysninger

Vi opretholder passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger og opbevarer dem kun i en begrænset periode.

Sikkerheden af dine Personoplysninger er vigtig for Mastercard. Vi er forpligtede til at beskytte de oplysninger, som vi indsamler. Vi opretholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte de Personoplysninger, som du afgiver, eller som vi indsamler, mod at oplysningerne hændeligt, ulovligt eller uautoriseret tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles retsstridigt. Vi bruger SSL-kryptering på en række af vores hjemmesider, hvorfra vi overfører visse Personoplysninger.

Vi træffer også foranstaltninger til at slette dine Personoplysninger eller opbevare dem i en form, der ikke gør det muligt at identificere dig, når disse oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi behandler dem, medmindre vi ifølge lov skal opbevare disse oplysninger i en længere periode. Ved fastlæggelse af opbevaringsperioden tager vi højde for forskellige kriterier, såsom den type af produkter og tjenester, du har anmodet om eller som er blevet leveret til dig, arten og længden af vores forhold til dig, mulig gentilmelding til vores produkter eller tjenester, konsekvensen for de tjenester, som vi leverer til dig, hvis vi sletter nogle oplysninger fra eller om dig, obligatoriske opbevaringsperioder, der er fastsat ved lov samt forældelsesfristen.

Se resumé

7. Funktioner og links til andre hjemmesider

Du kan vælge at gøre brug af visse funktioner, som vi samarbejder med andre enheder, der opererer uafhængigt af Mastercard, om, såsom sociale medier og tredjepartshjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, din brug af eller databeskyttelsespraksisserne tilhørende de pågældende hjemmesider

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider for din bekvemmeligheds og orienterings skyld. Vi kan også give dig mulighed for at vælge at bruge visse funktioner, som vi samarbejder med andre enheder om. Disse hjemmesider og funktioner, som kan omfatte sociale netværk og geo-lokaliseringsværktøjer, opererer uafhængigt af Mastercard og er tydeligt identificeret som sådan. De kan have deres egne databeskyttelseserklæringer eller -politikker, som vi stærkt anbefaler, at du gennemgår. I det omfang eventuelle linkede hjemmesider eller funktioner, som du besøger eller bruger, ikke ejes eller kontrolleres af Mastercard, er vi ikke ansvarlige for deres indhold, eventuel brug af hjemmesiderne eller hjemmesidernes databeskyttelsespraksisser.

Mastercard giver dig mulighed for at dele, linke til eller nævne ting på sociale medier om Mastercards produkter og tjenester. For eksempel kan du "like" et tilbud via din Facebook-konto eller "tweete" et tilbud ved hjælp af Twitter. Du kan også vælge at bruge visse funktioner på vores hjemmesider, som du kan få adgang til gennem, eller om hvilke vi samarbejder med, andre enheder, der ellers ikke er associeret med Mastercard. Disse funktioner, herunder geo-lokaliseringsværktøjer, drives af tredjeparter og er tydeligt identificeret som sådan. Sociale medieudbydere såsom Facebook og Twitter og disse andre tredjeparter er uafhængige af Mastercard og deler ikke nødvendigvis samme politik som Mastercard vedrørende beskyttelse af Personoplysninger. Bekræft venligst deres databeskyttelseserklæringer, hvis du beslutter dig for at bruge deres tjenester. Mastercard kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen af disse sociale medieværktøjers og tredjepartshjemmesiders og -apps' indhold, brug eller databeskyttelsespraksisser.

Se resumé

8. Opdateringer til denne globale databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores databeskyttelsespraksisser.

Denne globale databeskyttelseserklæring kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores praksisser vedrørende Personoplysninger. Vi vil offentliggøre en meddelelse på et fremtrædende sted på relevante hjemmesider for at underrette dig om vigtige eller væsentlige ændringer til vores globale databeskyttelseserklæring inden de træder i kraft og øverst i meddelelsen angive, hvornår den sidst blev opdateret. Hvis vi opdaterer vores globale databeskyttelseserklæring, kan vi under visse omstændigheder søge dit samtykke.

Se resumé

9. Sådan kontakter du os

Du kan sende en e-mail til os og vores databeskyttelsesrådgiver på privacyanddataprotection@mastercard.com. Hvis du er bosiddende i EØS eller Schweiz, er Mastercard Europe SA den dataansvarlige, og du kan indsende din anmodning om at udøve dine rettigheder i forhold til dine Personoplysninger på Mastercards "My Data Center"-portal.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om, kommentarer til eller klager over denne globale databeskyttelseserklæring og vores databeskyttelsespraksisser, eller ønsker at opdatere dine databeskyttelsespræferencer, bedes du sende os en e-mail på:  privacyanddataprotection@mastercard.com eller skrive til os på:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Hvis du er bosiddende i EØS eller Schweiz, er Mastercard Europe SA den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine Personoplysninger. Du kan indsende din anmodning om at udøve dine rettigheder i forhold til dine Personoplysninger på Mastercards "My Data Center"-portal, eller sende os en e-mail på:  privacyanddataprotection@mastercard.com eller skrive til os på:

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)
Mastercard Europe S.A.
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgien

For henvendelser om dit Mastercard-kort og dit køb, skal du kontakte din finansielle institution eller forhandler. Flere oplysninger om hvordan du kontakter dem kan findes på deres respektive hjemmesider

Se resumé