Mastercard® privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 17. februar 2017

 

Mastercard International Incorporated (der driver forretning som Mastercard) og dets associerede selskaber (samlet "Mastercard") respekterer dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver de typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi anvender disse oplysninger, hvem vi deler dem med, samt de valgmuligheder, du har i forhold til vores anvendelse af oplysningerne. Vi beskriver også de forholdsregler, vi tager for at værne om oplysningernes sikkerhed, samt hvordan du kan kontakte os vedr. vores praksis omkring beskyttelse af personoplysninger.

Vores privatlivspolitikker varierer i forhold til de lande, vi opererer i, med henblik på at tage højde for lokal praksis og lovgivning.

Oplysninger, vi indsamler

Mastercard kan indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder. Vi kan også indsamle oplysninger om dig som behandler af transaktioner fra betalingskort. Vi kan desuden have en direkte relation til dig, såsom aftaleforhold, og du kan vælge at indsende personoplysninger til os i forbindelse hermed.

Som behandler af transaktioner fra betalingskort og udbyder af relaterede tjenesteydelser indhenter vi personoplysninger om dig fra pengeinstitutter og øvrige instanser i forbindelse med dine transaktioner fra betalingskort. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra andre virksomheder, der anvender Mastercard-produkter eller tjenesteydelser, offentligt tilgængelige informationssystemer, opinionsundersøgelsesfirmaer og kommercielle informationstjenester.

Du kan desuden vælge at indsende oplysninger direkte til os. Det kan du f.eks. gøre på vores websites i forbindelse med et Mastercard-produkt eller en -tjenesteydelse, når du deltager i en konkurrence, afgiver oplysninger i forbindelse med en kampagne eller i forbindelse med en faktisk eller potentiel forretnings- eller ansættelsesrelation hos os.

De typer personoplysninger, vi kan indsamle, er:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, post- eller e-mail adresse samt telefon- eller faxnummer) 
 • Kontaktoplysninger for virksomhed (f.eks. jobtitel, afdeling og navn på organisation)
 • Brugernavn og adgangskode
 • Oplysninger om betalingskort
 • Finansielle oplysninger (f.eks. finansielle kontooplysninger og oplysninger, der kan være indeholdt i en kunderapport) 
 • PIN- eller adgangskode (f.eks. en SecurID®- eller SoftID®-kode)
 • Kontaktoplysninger på venner eller andre personer, du ønsker, vi skal kontakte
 • Indhold, du indsender (f.eks. fotografier, artikler og kommentarer)
 • Oplysninger om ansættelsesforhold
 • Øvrige oplysninger (f.eks. sprogpræference, alder, fødselsdato, køn og civilstand)

Sådan anvender vi de oplysninger, vi indsamler

Vi kan anvende de oplysninger, vi indsamler om dig, til at:

 • Behandle dine transaktioner fra betalingskort (herunder autorisation, clearing, betaling, tilbageførsel og andre relaterede aktiviteter til løsning af uoverensstemmelser)
 • Beskytte dig mod og forebygge svindel, uautoriserede transaktioner, krav og øvrige erstatningsansvar samt håndtere risikoeksponering og franchisekvalitet
 • Oprette og håndtere din online-konto og besvare forespørgsler
 • Tilvejebringe, administrere og kommunikere om produkter, tjenesteydelser og kampagner (herunder konkurrencer, sweepstakes, programmer og andre tilbud) til dig
 • Videregive oplysninger til virksomhedsregistre (der kan omfatte kontaktoplysninger til virksomheder)
 • Drive, evaluere og forbedre din virksomhed (herunder udvikling af nye produkter og tjenesteydelser, håndtere din kommunikation, fastslå effektiviteten af din annoncering, analysere vores produkter, tjenesteydelser og websites, fremme vores websites funktionalitet, og gennemføre bogholderi-, revisions-, fakturerings-, afstemnings- og inkassoaktiviteter)
 • Overvåge anvendelsen af vores interaktive aktiver og forbedre dem
 • Vurdere din interesse i et ansættelsesforhold og kontakte dig vedr. evt. ansættelse hos Mastercard
 • Håndhæve vores anvendelsesbetingelser
 • Overholde gældende lovgivning og branchestandarder samt vores politikker

Vi kan også anvende dine oplysninger på andre måder. I så fald vil vi gøre dig specifikt opmærksom herpå på indsamlingstidspunktet.

Oplysninger, vi deler

Vi deler oplysninger med henblik på at udføre transaktioner fra betalingskort og øvrige aktiviteter, du anmoder om. Vi kan dele de personoplysninger, vi indsamler, med vores associerede selskaber, pengeinstitutter, der udsteder betalingskort eller behandler transaktioner fra betalingskort, instanser, der bistår med forebyggelse af svindel med betalingskort, samt handlende. I den forbindelse leverer vi f.eks. oplysninger til pengeinstitutter omkring deres kortholderes transaktioner, som Mastercard behandler. Desuden kan vi dele personoplysninger med tredjeparter, hvis der er indhentet samtykke fra de enkeltpersoner, som oplysningerne vedrører.

Vi kan også deleoplysningerne med vores tjenesteudbyder, der udfører tjenesteydelser på vores vegne. Vi autoriserer ikke disse tjenesteudbydere til at anvende eller videregive oplysningerne, undtagen i det omfang det er nødvendigt i forhold til at fuldføre bestemte tjenesteydelser på vores vegne eller på baggrund af lovkrav. Vi kræver kontraktligt af disse tjenesteudbydere, at de beskytter personoplysninger, de behandler på vores vegne, på passende vis.

På vores websites kan du vælge at benytte bestemte funktioner, som vi tilbyder i samarbejde med andre. Disse funktioner, som omfatter sociale netværk og værktøjer til geografiske steder, drives af tredjepart og er ikke tilknyttet Mastercard. Disse tredjeparter anvender dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egne privatlivspolitikker. De pågældende tredjeparter identificeres på de websites, hvor disse funktioner tilbydes. Vi anbefaler derfor, at du gennemlæser tredjeparters privatlivspolitikker, hvis du benytter de pågældende funktioner.

Vi kan også videregive oplysninger om dig, (i) hvis det kræves pga. gældende lovgivning eller i forbindelse med en retssag, (ii) til politiet eller andre myndigheder, eller (iii) hvis vi kan godtgøre, at videregivelse er nødvendig eller passende med henblik på at forebygge fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af svigagtig eller bedragerisk aktivitet eller mistanke herom.

Vi forbeholder os ligeledes ret til at overføre dine personoplysninger, hvis vi sælger eller overfører alle eller en del af vores forretninger eller aktiver. Såfremt et sådant salg eller en sådan overførsel finder sted, vil vi tage rimelige forholdsregler i forhold til at instruere den part, som har købt eller fået overført alle eller en del af vores forretninger eller aktiver, i at anvende de personoplysninger, som vi behandler om dig, på en måde, der er i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Efter et sådant salg eller en sådan overførsel kan du kontakte den enhed, som Mastercard har overført dine personoplysninger til, hvis du har spørgsmål om behandlingen af disse oplysninger. 

Brug af cookies og lignende teknologier

Vi bruger cookies, web beacons og lignende teknologier på vores websites. En "cookie" er en tekstfil, der placeres på en computers harddisk af en webserver. En "web beacon", der også kaldes internet-tag, pixel-tag eller clear GIF, anvendes til at sende oplysninger tilbage til en webserver. Vi bruger cookies og lignende teknologier til analytiske og statistiske formål samt til målrettet markedsføring.

Ved brug af disse teknologier kan vi indsamle visse oplysninger om dig automatisk, når du besøger vores websites. De oplysninger, vi indsamler på denne måde, omfatter som regel IP-adresse, browsertype, operativsystem, henvisende URL'er, oplysninger om handlinger, der foretages på et websitet, samt datoer og klokkeslæt for besøg på websites.

Vi bruger tredjeparts cookies på vores websites til samme formål som beskrevet ovenfor.

Du kan administrere dine indstillinger til cookies via vores cookie-samtykke-værktøj her. Du kan endvidere fjerne cookies. Se nærmere herom under Help-funktionen i din browser eller brug en af vejledningerne nedenfor:

Du kan vælge, at der ikke tildeles et unikt cookie-identifikationsnummer din computer med henblik på at forhindre opsamling og analyse af data indsamlet af et af vores websites. Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du klikke her. De fleste browsere kan informere dig om, hvordan du stopper med at acceptere nye cookies, hvordan du underrettes, når du modtager en ny cookie, samt hvordan du deaktiverer eksisterende cookies. Bemærk dog, at du ikke vil være i stand til at få fuldt udbytte af alle vores websites funktioner uden cookies.

Du kan også afmelde visse anvendelser af oplysninger, som vi indsamler om dig, gennem automatiserede funktioner, når du besøger andre websites. Specifikt bruger vi Atlas som vores tjenesteudbyder i forhold til målrettet markedsføring på tredjeparters websites. Atlas kan anvende cookies ved visning af reklamer for dig. Du kan anmode Atlas om ikke at anvende cookies ved visning af reklamer ved at klikke her.

Dine rettigheder og valgmuligheder

Du har bestemte rettigheder vedrørende de personoplysninger, vi indsamler, behandler og opbevarer om dig. Vi tilbyder dig bestemte valgmuligheder i forhold til hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi benytter disse oplysninger, og hvordan vi kommunikerer med dig.

Du kan vælge ikke at indsende personoplysninger til Mastercard ved at afstå fra at gennemføre en betalingskorttransaktion ved brug af et betalingskort. Du kan også vælge ikke at indsende oplysninger direkte til os.

Du kan altid frabede dig at få sendt markedsføring via e-mail ved at klikke på afmeldingslinket i de marketing e-mails, du modtager fra os, eller ved at kontakte os som angivet nedenfor. Du kan også afmelde marketing e-mails fra Mastercard ved at klikke her. Du kan afmelde modtagelse af marketing e-mails fra Mastercard ved at følge de afmeldingsinstrukser, som kan være indeholdt i en bestemt kampagne. Du kan også afmelde modtagelse af marketing e-mails afsendt af os ved at kontakte os som angivet nedenfor. Du kan evt. også modtage marketing e-mails fra tredjeparter indeholdende et Mastercard-, Maestro- eller Cirrus-logo. Kontakt de pågældende tredjeparter, hvis du ikke ønsker at modtage sådanne e-mails. 

Hvis din arbejdsgiver har afgivet dine personoplysninger til Mastercard, kan du have visse valgmuligheder i forhold til Mastercards anvendelse eller videregivelse af oplysningerne. Du bedes kontakte din arbejdsgiver, hvis du vil vide mere herom og/eller ændre dine valg.

Du kan tilbagekalde ethvert samtykke, du tidligere har givet os, og du kan til enhver tid, såfremt det er berettiget, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Vi anvender dine præferencer fremadrettet. Under visse omstændigheder kan tilbagekaldelse af samtykket til Mastercards brug eller videregivelse af dine personoplysninger betyde, at du ikke kan drage fordel af bestemte Mastercard-produkter eller- tjenesteydelser.

Du har endvidere ret til at anmode om adgang til og modtage information om de personoplysninger, vi indsamler, opbevarer og anvender om dig, at ajourføre og berigtige dine personoplysninger og få under visse omstændigheder blokeret eller slettet oplysningerne. Retten til at få adgang til personoplysninger kan være begrænset af den gældende lovgivning.

Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan du anmode os om ikke at dele dine personoplysninger med tredjeparter, undtagen (i) med tjenesteudbydere, som vi har engageret til at gennemføre tjenesteydelser på vores vegne, (ii) i tilfælde af, at vi sælger eller overfører alle eller en del af vores forretninger eller aktiver, (iii) hvis videregivelse er påkrævet pga. gældende lovgivning eller i forbindelse med en retssag, (iv) med politiet eller andre myndigheder, eller (v) hvis vi kan godtgøre, at videregivelse er nødvendig eller passende med henblik på at forebygge fysisk skade eller økonomiske tab eller i forbindelse med en undersøgelse af svigagtig eller bedragerisk aktivitet eller mistanke herom. Hvis du opholder dig i EØS, anvender vi udelukkende dine personoplysninger til de formål, der anføres i denne privatlivspolitik, medmindre vi har et specifikt retsgrundlag, f.eks. en samtykkeerklæring, til at anvende oplysningerne til andre formål. Når det er et lovkrav, indhenter Mastercard dit forudgående samtykke på tidspunktet for indsamling af oplysningerne med henblik på behandling af (i) personoplysninger til markedsføringsformål og (ii) personoplysninger, der anses for følsomme i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du vil opdatere dine præferencer, anmode os om at fjerne dine oplysninger fra vores mailinglister eller indsende en anmodning i overensstemmelse med ovenstående, bedes du kontakte os som angivet nedenfor.

Internationale dataoverførsler

Medmindre vi modtager en anmodning eller berettiget indsigelse som beskrevet under pkt. 5, kan vi overføre dine personoplysninger til andre lande end det land, hvori de blev indsamlet, herunder til lande uden for EØS. Disse lande har muligvis ikke samme databeskyttelseslove som det land, hvori du oprindeligt indgav oplysningerne. Når vi overfører dine personoplysninger til andre lande, beskytter vi disse oplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Mastercard er en global virksomhed. For at tilbyde vores services kan det være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til flere lande, inklusive USA, hvori vi har vores hovedsæde. Ved en sådan overførsel overholder vi de relevante lovmæssige krav om tilstrækkelig beskyttelse af overførsler af personoplysninger til lande uden for det EØS.

Vi har udarbejdet og implementeret et sæt bindende virksomhedsregler, der er godkendt af databeskyttelsesmyndigheder inden for EØS til at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler globalt. Du kan finde vores virksomhedsregler her.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi har implementeret passende administrative, tekniske og organisatoriske forholdsregler, som er udviklet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret tilintetgørelse, tab, ændring, videregivelse eller anvendelse. Vi anvender SSL-kryptering på et antal af vores websites, hvorfra vi overfører visse personoplysninger.

Links til andre websites

Vores websites kan indeholde links til andre websites som en yderligere service og til information. Disse websites kan drives uafhængigt af Mastercard. Websites, der linkes til, kan have deres egne privatlivspolitikker, og vi anbefaler, at du gennemgår disse, hvis du besøger et website, der er linket til. Hvis du besøger et website, der er linket til, som ikke ejes eller kontrolleres af Mastercard, er vi ikke ansvarlige for websitets indhold, brug af websitet eller websitets praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Opdateringer til vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret periodisk og uden forudgående varsel med henblik på at afspejle ændringer i vores praksis i forhold til behandling af personoplysninger og den gældende lovgivning. Vi placerer en iøjefaldende meddelelse på vores website med henblik på at orientere dig om væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, ligesom vi i den øverste del af privatlivspolitikken noterer, hvornår denne sidst er blevet opdateret.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at kontakte os vedrørende dine personoplysninger eller dine præferencer, bedes du klikke her.

Du kan også skrive til:

Global Privacy & Data Usage Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Hvis du opholder dig i EØS, kan dine personoplysninger blive behandlet af Mastercard Europe sprl. For at udøve dine rettigheder til at opnå adgang til, berigtige, blokere eller slette oplysningerne, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at klikke her eller ved at skrive til os på følgende adresse:

Global Privacy & Data Usage Officer
Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium
stockholm@mastercard.com